Agrofoodpluim voor Smits Pluimvee & Eieren/Etekin

Smits Pluimvee & Eieren / Etekin in Gilze-Rijen heeft vandaag de Agrofoodpluim ontvangen voor het ontwikkelen van een fabriek die waarde toevoegt aan mest en zo een organisch alternatief biedt voor kunstmest.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) overhandigde de pluim aan directeur Pieter Smits. Met deze maandelijkse aanmoedigingsprijs spreekt de provincie Noord-Brabant haar waardering uit voor initiatieven die voorop lopen in innovatie en/of verduurzaming binnen de agrofoodsector.

Pieter Smits heeft er lang over nagedacht hoe hij van onbewerkte mest een volwaardig product kon maken. Een toevallige ontmoeting in het buitenland met zijn huidige businesspartner leidde tot het idee voor een fabriek voor mestverwaarding. Die fabriek werd enkele maanden geleden onder de naam Etekin op de mark gebracht.

Organische kunstmestvervanger

De machine voor mestverwaarding maakt van onbewerkte mest een organische kunstmestvervanger zonder enige uitstoot. Een duurzaam systeem, omdat de mest alle voedingsstoffen behoudt. Dit eindproduct gaat naar bijzondere teelten in binnen- en buitenland die eerst alleen op kunstmest aangewezen waren. Anne-Marie Spierings: 'Deze innovatie is het alternatief voor kunstmest. Hierdoor wordt de landbouw duurzamer en hoeven er bijvoorbeeld geen oerbossen meer te worden gekapt'.

De boer op

Het idee voor een fabriek voor mestverwaarding was er al langer, maar vorig jaar januari besloot Smits volop in te zetten op nieuwe techniekontwikkeling en innovatie. Pieter Smits: “Samen met mijn team wilde ik vol voor deze innovatie gaan. We kregen van de overheid een vergunning voor een proefstalstatus. Zonder subsidie, maar met een flinke eigen investering zijn we aan de slag gegaan. We hebben het ruim een jaar onder de radar gehouden. Nu is de fabriek productierijp en operationeel en kunnen we de markt op.” Onder de naam Etekin wordt deze wereldwijd verkocht aan bedrijven die met een mestprobleem zitten. Weet de klant geen bestemming voor het eindproduct, dan wil Etekin de verwaarde mest - maar dan in korrelvorm - weer afnemen voor een vaste prijs gedurende 4 tot 5 jaar. Zo is het hele businessplan rond. Er is inmiddels al volop interesse uit binnen- en buitenland.

Band met Brabant

20 jaar geleden begon Smits met zijn 1e bedrijf in Molenschot. Het pluimveebedrijf is sinds die tijd behoorlijk uitgebreid, maar nog steeds bevindt het hart van het bedrijf zich in Noord-Brabant. En zorgt daar natuurlijk ook voor werkgelegenheid. Smits geeft de voorkeur aan korte lijnen, daarom wordt de fabriek voor mestverwaarding in Brabant geassembleerd. Daarnaast worden de benodigde materialen voor de machine in Brabant gekocht.

Ketenverkorting

Smits richt zich zich al jarenlang op ketenverkorting. Smits: “In onze sector zijn we gewend geraakt om gewoon maar te produceren, zonder na te denken over de afzet. Wij produceren eieren die we rechtstreeks verkopen aan een supermarkt in Duitsland. Wij hebben het hele proces van eendagskuiken tot aan de eieren in huis. In Gilze-Rijen staat onze eiersorteermachine en hier verpakken de eieren ook. Ketenverkorting zorgt ervoor dat we niet produceren om het produceren, maar dat we ons kunnen aanpassen aan de vraag van de Duitse supermarkt.”

Ambitie

Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa te behoren waarbij gezondheid en welzijn van mens en dier geborgd zijn. Deze ambitie kan de provincie niet alleen waarmaken, daarom zijn koplopers met innovatieve initiatieven van groot belang. De provincie zet koplopers in het zonnetje met de Agrofoodpluim. Smits Pluimvee en Eieren / Etekin is met haar machine voor het waarde toevoegen aan mest 1 van deze koplopers.

Klik op de foto om het filmpje over Smits Pluimvee & Eieren/Etekin te bekijken. 

Cookie-instellingen