Hoe zie jij de toekomst van onze landbouw- en voedselketen?

01-04-2021

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom stelt de provincie een nieuw beleidskader op. In dat beleidskader schetsen we hoe we deze toekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Dat doen we in gesprek met jou: of je nu boer bent of burger, voedselproducent of supermarkt, student of consument. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

Hoe ziet de toekomst van de landbouw- en voedselsector eruit? En wat is de invloed daarop van ons gedrag en de keuzes die we dagelijks maken? Elke maand leggen we je een vraag of stelling voor. Doe je mee? Geef dan je keuze door bij de vraag of stelling van deze maand.

In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 schetsen we als provincie hoe we de toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselsector zien. Dat doen we in gesprek met jou: of je nu boer bent of burger, voedselproducent of supermarkt, student of consument. Samen geven we vorm aan de landbouw- en voedselketen van morgen.

We dagen je graag uit om na te denken over hoe jij deze toekomst ziet en wat de invloed daarop is van ons gedrag en de keuzes die we dagelijks maken. Daarom leggen we je elke maand een vraag of stelling voor. Doe je mee? Geef dan hier je keuze door bij de vraag of stelling van deze maand.

De stelling van april:

Innoveren hoort bij Brabant. Vind je dat de provincie innovaties (financieel) moet steunen om de kans te vergroten dat dit bijdraagt aan de voedseltransitie of moet het bedrijfsleven dat zelf financieren, omdat zij er ook aan gaan verdienen?

Geef je mening!

 

Afbeeldingen

Jouw eten, jouw keuze

Cookie-instellingen