Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

13-04-2021

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom stelt de provincie een nieuw beleidskader op. In dat beleidskader schetsen we hoe we deze toekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Dat doen we in gesprek met jou: of je nu boer bent of burger, voedselproducent of supermarkt, student of consument. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

De provincie zet een milieueffectrapportage (m.e.r.) in voor een weloverwogen nieuw beleidskader voor Landbouw & Voedsel. De eerste stap is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), deze ligt nu ter inzage voor belanghebbenden.

Nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel

De provincie Noord-Brabant werkt aan het beleidskader Landbouw & Voedsel 2030, waarin wordt geschetst hoe we de toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen willen vormgeven. De provincie gebruikt het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) om het milieubelang te betrekken in de besluitvorming en weloverwogen keuzes te maken. De eerste stap in de m.e.r.-procedure is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze is nu vrijgegeven voor inspraak tot 30 april 2021.

Effect op natuur, milieu en leefomgeving

Centraal in de milieueffectrapportage staat de vraag hoe we het provinciaal beleid voor landbouw en voedsel kunnen vormgeven zodat negatieve effecten op natuur, leefomgeving en milieu zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan en positieve milieueffecten kunnen worden gemaximaliseerd. Om daar een antwoord op te kunnen geven bekijken we mogelijke consequenties van de voorgenomen beleidsopties, en mogelijke andere beleidskeuzes om de doelen en ambities van het programma Landbouw en Voedsel te verwezenlijken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de NRD die nu ter inzage ligt geven we onder andere aan welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe deze onderzoeken worden uitgevoerd. Het op te stellen plan(MER) zal qua abstractieniveau aansluiten bij het beleidskader.

Zowel het Beleidskader als het MER zelf worden medio dit jaar ter inzage voorgelegd.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de NRD vrijgegeven voor inspraak. Collega-overheden, belangstellenden en belanghebbenden worden in dit stadium nadrukkelijk uitgenodigd te reageren om zo het nieuwe beleid mee richting en vorm te geven. Op de inzagepagina kunt u lezen hoe u kunt reageren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.