Uitvoeringsagenda Mest

28-10-2021

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom stelt de provincie een nieuw beleidskader op. In dat beleidskader schetsen we hoe we deze toekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Dat doen we in gesprek met jou: of je nu boer bent of burger, voedselproducent of supermarkt, student of consument. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

Op basis van het beleidskader Landbouw en Voedsel wordt onder andere een Uitvoeringsagenda Mest ontwikkeld. Hierin krijgt de rol van mest, mestbewerking en mestverwaarding in de kringlooplandbouw een plek. Bovendien zal de relatie worden gelegd met andere provinciale thema’s zoals Ruimte, Energie en Natuur.

Uit de Uitvoeringsagenda Mest moet blijken wat de gevolgen van kringlooplandbouw zijn voor de hoeveelheid mestbewerking en het benodigde type mestbewerkingsinstallaties in de provincie Noord-Brabant. Daarom is oplevering van het ontwerp plan-MER Zoekgebieden voor mestbewerking (afgekort: ontwerp plan-MER Mest) in de zomer van 2021 uitgesteld.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in de zomer van 2021 in een addendum op het bestuursakkoord bevestigd dat zij kiest voor zorgvuldigheid en duidelijkheid als het gaat om nieuwe ontwikkelingen; met kringlooplandbouw als uitgangspunt worden het beleidskader Landbouw & Voedsel 2030 en de Uitvoeringsagenda Mest opgesteld.

Meld je aan voor updates om op de hoogte te blijven.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.