Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans

21-02-2022

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

We hebben een hoge ambitie in Brabant: naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologisch in 2030. In een 3e bijeenkomst van Tour de Brabant beleidskader Landbouw & Voedsel kijken we naar de kansen van natuurinclusieve en biologische landbouw. Woensdag 30 maart van 14.30 - 17.30u. Meld u nu aan.

Bijeenkomst 'Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans'
woensdag 30 maart 14.30 - 17.30 uur (ontvangst vanaf 13.45)
Online of op locatie Beukenhof,
Capucijnenstraat 46 in Biezenmortel
Alleen aanmelden voor livestream nog mogelijk. Op locatie zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van goed eten, een gezond klimaat en mooie natuur is het belangrijk dat onze Brabantse landbouw- en voedselketen verduurzaamt. Alles draait om evenwicht: tussen productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Natuurinclusieve en biologische landbouw bieden hierbij kansen. In een 3e bijeenkomst van Tour de Brabant beleidskader Landbouw & Voedsel willen we met u de kansen van natuurinclusieve en biologische landbouw onder de loep nemen.

We hebben een hoge ambitie in Brabant: naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologisch in 2030. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat heeft de agrarische ondernemer nodig? Hoe krijgen we het verdienmodel op orde? Welke ondersteuning en stimulans kan de overheid daarbij bieden? Praat en denk mee over de uitvoering van het nieuwe beleidskader tijdens deze interactieve bijeenkomst met verschillende themagesprekken. U kunt de bijeenkomst online óf fysiek bijwonen (locatie Beukenhof in Biezenmortel).​

Doet u mee?         

Enkele sprekers en inspiratoren uit het programma zijn:

  • Paul Kortekaas, Triodos Bank - Het verdienmodel van natuurinclusief / biologisch vanuit het perspectief van de samenleving van morgen.
  • Dorieke Goodijk, KoningBoer - Wat heeft de ondernemer nodig om vertrouwen te krijgen in het verdienmodel zodat de stap naar natuurinclusief wordt gezet?
  • Maartje Verhulst, lid Coöperatie Landschapsboeren – Van subsidie naar structureel belonen van maatschappelijke diensten
  • Henk Kerkers, agrarisch ondernemer - Kosten en baten bezien vanuit een natuurinclusieve bedrijfsvoering
  • Bart Combee, agrarisch ondernemer - Van belemmering naar nieuwe ontwikkelkansen in (landbouw)gebieden dichtbij kwetsbare natuur
  • Michaël Wilde, Bionext - Balans tussen aanbod en afzet in de biologische landbouw

Bekijk hier het volledige programma en meld u direct aan.

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden.
Wel kunt u de bijeenkomst hier terug kijken.

Beleidskader Landbouw & Voedsel

Samen met partners werken we aan het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.
Eerder hebben we een groot aantal belanghebbenden gesproken over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. Deze inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het (concept) beleidskader.

Naar de uitvoering

Nu breekt een nieuwe fase aan, die vraagt om een vertaalslag naar uitvoering. Wat is er nodig om de ambities en doelstellingen van het beleidskader te realiseren? Wat betekent dit voor de provincie, onze partners, ondernemers en burgers? Graag geven we onze Tour de Brabant een vervolg door het (ontwerp) beleidskader toe te lichten tijdens drie themabijeenkomsten en het gesprek met elkaar aan te gaan over de uitvoering.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.