GS bieden Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 aan bij PS

24-02-2022

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.

Van ontwerp naar concept beleidskader

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hadden op 5 oktober 2021 al het ontwerp beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Voor dit beleidskader is ook een Plan-milieueffectrapport (planMER) opgesteld, waarin de milieueffecten zijn beschreven. Het ontwerp beleidskader met plan-MER heeft zes weken ter inzage gelegen in het najaar van 2021. Naast  zienswijzen, zijn er ook adviezen van Brabantadvies en de commissie MER ontvangen. De ingediende zienswijzen en adviezen zijn inmiddels waar relevant verwerkt in het concept Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 en het PlanMER is aangevuld.

Besluitvormingsproces beleidskader 

Naar verwachting gaan Provinciale Staten op 25 maart in een oordeelsvormende bijeenkomst het concept beleidskader bespreken. Op 8 april is een besluitvormende bijeenkomst in Provinciale Staten voorzien, voor de besluitvorming over definitieve vaststelling van het beleidskader Landbouw & Voedsel 2030 .

Tour de Brabant Landbouw & Voedsel Brabant

De provincie heeft de koers voor de komende jaren niet alleen bepaald. Voor de opstelling van het beleidskader is een uitgebreid participatietraject doorlopen in een Tour de Brabant Landbouw & Voedsel.  In de verschillende bijeenkomsten en sessies hebben vele partners en belanghebbenden actief meegedacht en input geleverd.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.