Samenwerken op Agrarische Dagen Someren

Fauve henst 04-10-2022

In de Nieuwe Oogst van 24 september is een artikel opgenomen over de samenwerkingen die wij aangegaan zijn met lokale ondernemers. Deze hebben geleid tot het uitvoeren van een mooie informatieve demo op de Agrarische Dagen Someren. Je kan het artikel hieronder lezen.

Nieuwe Oogst 24 september pagina 9

Auteur: Ko van den Boom 

Someren - Daar Agrotechniek heeft de innovatieprijs gewonnen tijdens de Agrarische Dagen Someren, die afgelopen weekend plaatsvonden. Het bedrijf, producent van industriële machines in Deurne, heeft in een maisperceel druppelirrigatie met fertigatie aangelegd.

Fertigatie met regionale kringloopmeststoffen is een stap op de weg naar precisielandbouw en heeft in potentie veel voordelen: efficiënte inzet van water en meststoffen, een lager energieverbruik en een hogere gewasopbrengst. Dit laatste blijkt onder andere uit opbrengstmetingen die op basis van het kolfgewicht zijn verricht.

Deze ontwikkeling is ook gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA) van Noord-Brabant niet ontgaan. Samen met haar is de proef bezocht en is gesproken over de mogelijkheden en het grote belang van de inzet van nieuwe technieken en bewerkte dierlijke mest. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de maatschappelijke opgaven die er liggen en waar de sector graag een bijdrage aan levert.

Toch is een voorbehoud op zijn plaats. Hoewel de resultaten nieuwsgierig maken, is er nog veel te verkennen. Praktisch en economisch, want uiteindelijk moet er ook een passend verdienmodel zijn om deze insteek verder van de grond te krijgen.

ZLTO feliciteert Daar Agrotechniek met de innovatieprijs en bedankt het bedrijf voor de constructieve samenwerking om deze proef tijdens de Agrarische Dagen Someren tot een succes te maken.

De demo’s heeft ZLTO met Peter Verhees aangelegd vanuit de projecten ‘Versterkte kennisverspreiding duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie’ en ‘Brabant bemest beter’. Ze waren aangebracht in aardappelen en mais.

 

Samenwerking

Bij beide demo’s is intensief samengewerkt met de techniekleveranciers voor de toediening en de leveranciers van de meststoffen. Het gaat hierbij om kalverurine uit een innovatief stalsysteem van Maatschap Thelosen-van Haren in Someren en mineralenconcentraat van Loonbedrijf Kuunders in Deurne.

Tijdens de demo’s zijn grondmonsters en bladmonsters genomen om te kijken wanneer de nutriënten werden opgenomen. Aan het einde van de teelt worden van beide teelten en op de vier verschillende stroken nog een opbrengstmeting en een stikstofresidumeting uitgevoerd door Wageningen University & Research vanuit de publiek-private samenwerking ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’.

Op de Agrarische Dagen Someren presenteerden zich meer dan 150 standhouders. Het evenement trok 12.000 bezoekers.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen