Toevoegmiddelen aan mest, een inventarisatie

26-10-2020

Er zijn diverse toevoegmiddelen voor mest beschikbaar. Hiermee kun je de kwaliteit en toepasbaarheid van (drijf)mest verbeteren, evenals de nadelige milieueffecten verminderen. Een inventarisatie biedt meer inzicht in de producten en hun werking.

Er zijn diverse toevoegmiddelen (additieven) op de markt beschikbaar om aan mest toe te voegen. Hiermee kun je de kwaliteit en toepasbaarheid van (drijf)mest verbeteren en de nadelige milieueffecten verminderen. Onlangs is een inventarisatie afgerond, die meer inzicht biedt in de verschillende producten en hun werking.

Deze toevoegmiddelen worden vaak al op grote schaal gebruikt, en hebben zich daarmee in de praktijk bewezen. Wetenschappelijke onderbouwing van de claims van de producenten is er echter maar zeer beperkt. Has Den Bosch ging na welk wetenschappelijk bewijs er is.

Biologische, chemische en fysische middelen

In totaal zijn 31 additieven voor gebruik in dierlijke mest geïnventariseerd:

  • 15 biologische middelen
  • 8 middelen met een chemische werking
  • 8 middelen met een fysische werking

.De toevoegmiddelen worden uiteraard allemaal verkocht vanwege een positieve werking op de mest. Denk daarbij aan emissiereductie (ammoniak, methaan, geur) en vaak ook een betere opname van nutriënten door de plant en een verbeterde bodemkwaliteit.

Onderbouwing en praktijkervaringen

Has Den Bosch is nagegaan in hoeverre wetenschappelijk bewijs de geclaimde positieve werking van de toevoegmiddelen ondersteunt. Daaruit blijkt dat er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Veel van de additieven lijken echter perspectief te bieden, dit op basis van het veelvuldig gebruik en de positieve ervaringen; minder geuroverlast en homogenere mest.

Meer weten? Lees het hele artikel op Mestverwaarding.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen