Bronscheidingstechnieken

03-12-2021

Er worden momenteel 3 bronscheidingstechnieken getest. Het NCM doet hier onderzoek naar, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie.

In de zoektocht naar oplossingen om in melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, worden er momenteel 3 bronscheidingstechnieken op de Dairy Campus in Leeuwarden getest. Dit levert perspectiefvolle oplossingsrichtingen op. Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

Het NCM is gestart als een samenwerking tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven. Het moet uitgroeien tot hét aanspreekpunt op het gebied van mestbewerking en het inzetten van mest als waardevolle grondstof. De provincie Noord-Brabant is medefinancier en deelnemer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen