Congres 'Innovatie van onderop'

Op donderdag 9 februari vindt van 13.00 tot 17.30 uur het Innovatiecongres van de provincie Noord-Brabant plaats in het Evoluon in Eindhoven. Hieronder tref je het actuele programma en de deelsessies aan. 

Programma

13.00 uur      Ontvangst.

13.30 uur      Welkom door host Simone van Trier en co-host Bart van den Broek, agrarisch ondernemer Bioboerderij ’t Schop. 

13.35 uur     Podiumprogramma: vraaggesprek met gedeputeerde Elies Lemkes – Straver en Geert Wilms, secretaris van de stuurgroep LIB. 

In gesprek met experts - innovatie over de grenzen van de agrifoodsector: Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research en onderzoeker naar innovatieve vormen van governance voor complexe vraagstukken en Ruud van Vessem, voormalig vice-president Philips en voormalig lid management Philips Innovation Services. 

14.15                 Naar de deelsessies. Hieronder tref je meer informatie aan over deze sessies.

14.30 - 16.15     Deelsessies (met koffiebreak om 15.15).

16.15 – 17.00    Plenaire afsluiting op het hoofdpodium, met o.a. overhandiging Boek 25 jaar LIB aan de gedeputeerde en Wim Bens (voorzitter bestuur ZLTO)

17.00 – 18.00    Borrel en napraten.

Deelsessies 

1. Eiwittransitie: op weg naar meer plantaardige voedselproductie

Onder leiding van Jeroen Willemsen van The Protein Community gaan we in gesprek over de vraag hoe we een versnelling teweeg kunnen brengen naar meer plantaardige eiwitconsumptie- en productie. Brabant kent vele vernieuwende initiatieven en innovatieve bedrijven op dit gebied. Hoe kunnen we deze op grotere schaal met elkaar verbinden en inzetten en werken we zo met elkaar voor een krachtig ecosysteem waar nieuwe innovaties op kunnen groeien? En kunnen we ervoor zorgen dat de vraag naar plantaardige producten toeneemt; hoe nemen we de consument hierin mee? 

 • Joeri Hollink - Ojah BV
 • Peter Schouten - CHIEF project Altena: naar meer consumptie plantwaardige eiwitten
 • Ton Wouda – Limaigrain Nederland BV
 • Melissa Jonkman - BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)
 • Cindy Hammink – minor Eiwittransitie, HAS Green Academ
 • Maria van Heteren – student HAN Food & Business
2. Circulair & biobased: agrifood als aanjager voor natuurlijke kringlopen

Onder leiding van Douwe-Frits Broens van het Centre of Expertise Biobased Economy gaan we in gesprek over een circulaire en biobased landbouw- en voedselketen. Hoe sluiten we landbouw- en voedselkringlopen? Welke kansen bieden bestanddelen die we tot dusver als reststromen beschouwen, voor de verduurzaming van de voedselvoorziening maar mogelijk ook voor andere sectoren? Wat is ervoor nodig om innovaties op dit gebied op te schalen, en hoe kan datagedreven werken hierbij helpen? Gespreksdeelnemers aan deze deelsessie zijn:

 • Thijs Rodenburg - CEO bij Rodenburg Groep, 
 • Toine Timmermans - van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling
 • Charl Goossens - Gova Laurierkwekerij en Valorisatielab VARTA
 • Bob Hutten - Hutten 
 • Leon Joore - Practor Agrofood & Biobased bij Curio
 • Aran Bosma - student HAS green academy
3. Natuurinclusief: biodiversiteitsherstel als nieuwe dienstverlening

Onder leiding van Marjon Krol van het LIB buigen we ons over de vraag hoe we van biodiversiteitsherstel een volwaardig onderdeel kunnen maken in het dienstenaanbod en verdienmodel van agrarisch ondernemers. Hoe komen we van vergoeding naar beloning en wat is het belang van data hierbij? Hoe wordt natuurinclusieve landbouw de nieuwe norm en welke rol speelt het onderwijs hierbij? Gespreksdeelnemers aan deze deelsessie zijn:

 • Frederiek van Lienen  - Duinboeren
 • Michaël Wilde - Bionex
 • Robbert Cazemier - Delivery manager/ Privacy Officer bij JoinData
 • Jasper Oomen - biologisch natuurboer, zoogkoeienhouder en akkerbouw, Maatschap Oomen
 • Toine Hattink- HAS green academy
 • Rebecca Koekkoek - student
4. Real time monitoring: actuele data, essentiële voeding voor verduurzaming

Onder leiding van Ruud Tijssens van Agrifim gaan we in gesprek over het belang van real time monitoring voor verduurzaming van de landbouw- en voedselketen. Welke rol kan real time monitoring spelen in de huidige discussie over de vergunningverlening aan innovatieve oplossingen? Hoe zorgen we dat we de enorme hoeveelheid data die monitoring oplevert ook echt kunnen gebruiken? Kunnen we dit ook gebruiken om het voor de omgeving transparanter te maken wat er gebeurt in de stal? En hoe kunnen we daarmee nieuwe oplossingen versneld en op grote schaal naar de praktijk brengen? Gespreksdeelnemers aan deze deelsessie zijn:

 • Monique van der Gaag - Connecting Agri and Food
 • Jean-Paul Close - oprichter en voorzitter AiREAS
 • Theo Slaats - directeur YieldComputer
 • Mark de Bode - ministerie LNV
 • Joost van den Borne - Lector Healthy Farming bij HAS green academy
 • Koen Oudshoorn - student HAS Green Academy en toekomstig melkveehouder

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met eventmanager Monique de Wit, via mdwit@brabant.nl.

We verwelkomen je graag op 9 februari!

Een momentje...
 • Innovatie van onderop is nodig én mogelijk

  14-02-2023

  De provincie Noord-Brabant organiseerde op 9 februari in het Evoluon een congres over de innovatie van ons landbouw- en voedselsysteem. Het centrale thema was 'Innovatie van onderop', met de vraag: hoe geven we samen de vernieuwing van het landbouw- en voedselecosysteem een boost?

  Cookie-instellingen