LIB-convenant weer vier jaar verlengd

25-09-2019
0 reacties

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Op 11 september 2019 ondertekenden de provincie Noord-Brabant en de ZLTO het convenant ‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2020-2023’. Met het nieuwe convenant LIB 2020-2023 willen de provincie en ZLTO gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderen. Zij doen dit door innovaties te steunen die een bijdrage leveren aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen.

Het LIB daagt ondernemers in de groene ruimte uit, stimuleert en ondersteunt hen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Zo kan LIB met praktische voorbeelden bijdragen aan een positief geluid vanuit de sector richting de maatschappij, en aan de ambitie om tot de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te behoren.

Om dit doel te bereiken wordt integraal gewerkt aan de hand van 3 innovatiesporen (thema’s):

  1. fysieke leefomgeving (ecologie)
  2. waardecreatie (economie)
  3. maatschappelijke inbedding en waardering (sociaal)

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.

Bestuur LIB

Het bestuur van het LIB bestaat uit:

  • voorzitter Wim Bens (voorzitter van de ZLTO)
  • vice-voorzitter Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde)
  • secretaris Geert Wilms (directeur van Bureau Landbouw Innovatie Brabant)

Updates

Provincie Brabant en ZLTO werken ook de komende vier jaar samen via het LIB-instrumentarium aan innovatie in de land- en tuinbouw. Deze maand tekenden ze een nieuw convenant. De LIB-aanpak past bij die van FoodUp Brabant: kleine maar betekenisvolle stappen zetten die leiden tot systeemverandering.

In het convenant van de stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Noord-Brabant) voor de periode 2020-2023 hebben Brabant en ZLTO afgesproken weer samen verder te werken  om innovatie in de landbouwsector te helpen realiseren en vernieuwingen te ondersteunen. ‘We steunen minstens dertig projecten per jaar die moeten bijdragen aan een door de maatschappij omarmde, toekomstbestendige land- en tuinbouw’, vertelt Geert Wilms van de stuurgroep LIB. ‘Het blijft belangrijk om daar gezamenlijk  aan te werken als overheid en bedrijfsleven.’

 

Praktische samenwerking

Namens de provincie Noord-Brabant ondertekende gedeputeerde Anne-Marie Spierings het convenant, voorzitter Wim Bens zette namens ZLTO zijn handtekening. De stuurgroep LIB ging in 1995 van start. Met de ondertekening gaat het programma de zevende periode in. Eerst stond alleen duurzame ontwikkeling centraal. Vermaatschappelijking is er na een aantal jaar bij gekomen. Wilms: ‘Dat vullen we praktisch in door relaties  te leggen met andere sectoren. Tien jaar geleden bijvoorbeeld voor het eerst met designers, en sinds vijf jaar bijvoorbeeld ook met kunstenaars, zoals de Vlaaming Koen Vanmechelen. Er wordt  heel praktisch samengewerkt met boeren en tuinders, het gaat uit van hun eigen inzet en energie.’

Kleine stappen

De LIB-aanpak past bij die van FoodUp!: kleine stapjes zetten om verder te komen. De betekenisvolle stapjes kunnen uiteindelijk uitgroeien tot systeemverandering. ‘De ervaring leert dat het gemiddeld een jaar of tien kost voordat een succesvolle vernieuwing daadwerkelijk zichtbaar en rendabel in praktijk is geïmplementeerd. Dat we nu weer vier jaar verder kunnen betekent dat we ook weer de resultaten zullen gaan zien van de projecten die een paar jaar geleden zijn gestart, van de zaadjes die toen zijn geplant.’

LIB zaaien foodUp voedseltransitie

Voorbeelden

Een voorbeeld hiervan is het veredelingsproject van stevia. Deze plant levert een natuurlijke zoetstof levert met weinig calorieën. Of aan boomkwekers die naast sierteeltproducten ook werken aan het verwaarden van inhoudsstoffen van hun producten. Denk aan grondstoffen voor olie en ethers. Dat gebeurt nu onder meer met het snoeiafval van laurier. Onder de projecten die tot nu toe in 2019 startten is bijvoorbeeld een nieuw project rond sprinkhaneneiwit, met steun voor een pilotboerderij in de testfase, en het opzetten van een kenniscentrum voor quinoa. Het LIB-programma steunt dit soort projecten financieel en door een platform, kennis en een netwerk te bieden.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen