Innovators stikstofreductie erkent als winnaars Groene Groeiers

03-11-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Nieuws

De prijsvraag Groene Groeiers - een initiatief van VNO/NCW en partner in de Taskforce – stond volop in het teken van Stikstof en Landbouw. Voor deze uitdaging kwamen 24 innovatoren langs met interessante innovaties.

De urgentie van de stikstofproblematiek is hoog. Gelukkig werken innoverende bedrijven hard door aan nieuwe technieken en systemen om stikstof te reduceren. Om hen perspectief te bieden, brengt de Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen ondernemers met beloftevolle ideeën graag onder de aandacht.

De prijsvraag Groene Groeiers - een initiatief van VNO/NCW en partner in de Taskforce – stond volop in het teken van Stikstof en Landbouw. Voor deze uitdaging kwamen 24 innovatoren langs met interessante innovaties. De jury had de opdracht die matches te selecteren waarvan zij denken dat ze binnen afzienbare termijn de grootste maatschappelijke impact hebben, hoog innovatief zijn en/of snel kunnen worden geïmplementeerd en opgeschaald. De vakkundige jury erkende 6 hiervan als zeer beloftevol.

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen volgt alle innovaties rondom stikstof reductie op de voet. De geselecteerde innovaties zijn bij de Taskforce goed bekend en drie ervan hebben vanuit de Taskforce en met ondersteuning van Provincie Noord Brabant deskundige ondersteuning gekregen. De 6 geselecteerde innovaties zijn: 

De Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen feliciteert de winnaars met deze erkenning. Op 3 december zullen deze oplossingen als voorbeeld voor een innovatieve aanpak van het stikstofvraagstuk worden gepresenteerd aan voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW en betrokken ministers.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen