Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers

12-11-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Nieuws

Van 7 december 2020 (09:00 uur) tot en met 12 februari 2021 (17:00 uur) kunnen jonge landbouwers (t/m 40 jaar) binnen het POP3 Brabant programma subsidie aanvragen om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren.

Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld. Iedere jonge landbouwer kan eenmalig maximaal 20.000 euro subsidie ontvangen binnen de maatregel met een maximaal percentage van 30 procent op het totale investeringsbedrag. Dit houdt in dat er met het subsidieplafond minimaal 28 nieuwe aanvragen gesubsidieerd kunnen worden. Naar verwachting zal deze openstelling, net als voorgaande openstellingen binnen deze maatregel, worden overtekend.

Landelijke investeringslijst met duurzaamheidscores
Er wordt binnen deze regeling gewerkt met een landelijke investeringslijst. Aan elk van de type investeringen zijn duurzaamheidscores toegekend. De investeringen met de hoogste score krijgen bij overtekening van de openstelling voorrang. Uit voorgaande openstellingen is gebleken dat met name de investeringen in de hoogste categorieƫn in aanmerking komen voor subsidie. Deze openstelling verschilt met die van vorig jaar in dat Brabant uit de landelijke investeringslijst geen items heeft geschrapt. Een ander verschil is dat de landelijke commissie voor deze investeringslijst heeft besloten om bij enkele items de score te wijzigen. Dit heeft vooral consequenties voor de investeringen voor emissiearme vloeren voor melkveestallen. Aanvragen hiervoor zullen met de nieuwe landelijk vastgestelde score bij overtekening, veel minder kans hebben om gehonoreerd te worden dan in vorige jaren. Een uitgebreid overzicht van de investeringen met bijbehorende score vindt u terug in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 2.2.9 van de Subsidieregeling. Daarbij worden zij onderling vergeleken en gerangschikt.

Deze openstelling wordt in zijn geheel door RVO uitgevoerd. Meer informatie over de openstelling treft u later op de website van RVO.

Meer over POP3 Brabant

Afbeeldingen

Cookie-instellingen