BlueReactor Systems klaar voor gebruik

06-12-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Nieuws

BlueReactor Systems heeft grote stappen gemaakt. Een eerste proef bij enkele koplopende varkenshouders was dermate positief dat besloten werd een specifieke versie te ontwikkelen voor de vleesvarkenssector. Een prototype is onlangs bij een vleesvarkensbedrijf in Asten-Heusden in bedrijf genomen.

Bronaanpaksysteem

Toepassing in de vleesvarkenssector wordt nu verder onderzocht, waarvoor ook de officiële erkenning middels de TAP/RAV-lijst zal worden nagestreefd. In de veehouderij wordt het als bronaanpaksysteem ingezet, wat wil zeggen dat elke stalsectie zijn eigen unit krijgt om zodoende het stalklimaat voor dier en mens te zuiveren van schadelijke emissies als ammoniak, methaan, zwavel en bacteriën en virussen. Onlangs werd het prototype geïnstalleerd bij het varkensbedrijf van de Familie Maas in Heusden-Asten, waar het systeem zijn werking moet aantonen en moet leiden tot indicatieve gegevens over de praktische realiseerbare emissiereducties. Niet alleen de ammoniakreductie wordt gemeten, maar vooruitlopend op aankomende wet- en regelgeving, ook zwavel en methaan. In toekomstige proeven zal ook het effect op fijnstof worden vastgesteld. Begin 2021 zal de proefstalfase worden aangevraagd door drie koplopende veehouders, waarbij in elk bedrijf plasmareactors worden geplaatst.

De oorsprong van de BlueReactor

BlueReactor Systems is een van de ondernemingen ontstaan uit onderzoeken van KapiteinLabs. De innovatie is een reactor die werkt op het technologisch principe van niet-thermische plasma, een nog hogere aggregatietoestand dan de gasfase, zoals bliksem. De reactor werd een aantal jaar geleden door KapiteinLabs ontwikkeld om mee te helpen de Q-koorts in Brabant te bestrijden en vond uiteindelijk zijn toepassing in de bierbrouw- en horecasector, waar een oplossing werd gezocht voor geuroverlast.  Na enkele jaren van doorontwikkelen is de BlueReactor geschikt voor de oorspronkelijke doelgroep: de veehouderij.

Een specialistische variant is met een universiteit ontwikkeld voor de petro-chemische sector waar hoge reinigingsniveaus zijn bereikt en het systeem nu in opdracht van een grote speler wordt doorontwikkeld. Parallel wordt dus een eigen veeteeltversie ontwikkeld, een schoolvoorbeeld van een cross-over, die uiteindelijk GreenReactor zal gaan heten. Aangezien zowel de technologie als de reactor volledig modulair zijn opgebouwd en instelbaar naar de behoefte van de stalsectie en diercategorie, is het GreenReactor System potentieel geschikt als universeel stalsysteem.

Rol Taskforce

In het voorjaar van 2020 is de Taskforce Toekomstbestendige Stallen door André Kapitein benaderd om hem te ondersteunen de weg te vinden naar de veehouderij en meer kennis te verkrijgen van de specifieke wettelijke eisen en toepassingskaders in de sector. In eerste instantie kwam Kapitein via de Taskforce in contact met drie innovatieve varkenshouders in Noord-Brabant. Diverse leden van de Taskforce hebben Kapitein vervolgens ondersteund om zijn ondernemings- en projectplan in de aanloop naar de proefstalfase te optimaliseren, de coalitie rondom BlueReactor Systems te versterken en contacten te leggen binnen andere relevante netwerken. Dat laatste kreeg waardering in de vorm van de uitverkiezing tot een van de zes winnaars van de Groene Groeiers-prijsvraag voor reducering van stikstof in de landbouwsector  via het gelijknamige programma van VNO-NCW West.

Meer informatie is te vinden op www.bluereactorsystems.com

Afbeeldingen

Cookie-instellingen