De volgende fase: innovatie slaagt als het past

17-12-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Nieuws

In deze column blikt projectleider van de Taskforce Toekomstbestendige stallen Xander Pieterse terug en vooruit op het werk van de Taskforce.

Het oorspronkelijke traject waarmee de Taskforce toekomstbestendige stallen is gestart is zo goed als afgesloten. De laatste rapportage is verstuurd en het plan voor de volgende fase is in de maak. Uiteraard is het werk nog niet klaar. Het is tijd om wat lessen te halen uit de afgelopen jaren en met nieuwe inzichten een volgende fase in te luiden.  Wat ons betreft richten we ons steeds meer op de koplopende veehouders.


Resultaat

Het resultaat van de afgelopen periode mag er best zijn: Al samenwerkend is een netwerk met zo’n 130 bedrijven ontstaan met in totaal 165 innovaties voor een duurzamere veehouderij. 132 daarvan kunnen bijdragen aan de reductie van ammoniakemissies. Er is dus veel gaande, meer dan we oorspronkelijk verwachtten. Dit geeft perspectief en dat is belangrijk: de druk op de veehouderij blijft hoog. Het vergt echter nogal wat om in een onzekere context, met veel verschillende belangen, toch aan de slag te gaan met vernieuwende ideeën. Het bouwen aan een, in alle opzichten, duurzamere veehouderij staat of valt bij veehouders en innovatieve bedrijven die hun nek uit durven - en willen steken: de koplopers. Zonder hen komen de ideeën niet van de grond. Wat ons betreft is het tijd dat we hier meer aandacht voor hebben.
 

De koplopende veehouder

Dus, nu met 165 innovatieve systemen in het vizier, verschuiven we ons accent. We gaan een ondersteunend netwerk opzetten rond koplopende veehouders die met nieuwe stalsystemen in de weer gaan.  Ons punt: een innovatie slaagt als het past! Dat wil zeggen: binnen een stalomgeving en met aangeschakelde technologieën, binnen een business case, binnen de afspraken met overheid en ketenpartners en, niet in de laatste plaats, bij de boer zelf met eigen verwachtingen en een eigen werkwijze. Al datgene is onmogelijk om vanuit één oogpunt te overzien. We bouwen daarom verder op onze samenwerking met kennisinstellingen, financiële instellingen, en uiteraard met ons netwerk met koplopende veehouders en innovatieve bedrijven. Verder werken we met de HAS aan een nieuw voorstel. Onderwijl zijn we met een financiële instelling in gesprek. 

De agenda van de Taskforce wordt steeds meer bepaald vanuit de praktijk bij de koplopende veehouders die met nieuwe systemen aan de gang gaan. Wat ons betreft staan zij er niet alleen voor. 

Gezocht:

Ben jij een veehouder die ervaring op wil doen met een nieuw stalconcept? Of ben je als bedrijf al bezig of klaar om een nieuw systeem te implementeren bij een veehouder? Stuur een mail naar toekomstbestendigestallen@fme.nl. We komen graag in gesprek en zoeken inzichten om gaande weg een bruikbaar netwerk op te zetten

Xander Pieterse, projectleider Taskforce toekomstbestendige stallen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen