Eerste openstelling POP3+ voor landbouwers

16-03-2021

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie Noord-Brabant vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De Taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De Taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de organisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt


Nieuws

Van 29 april t/m 10 juni 2021 kunnen samenwerkingsverbanden (waaronder minimaal één landbouwer) subsidie aanvragen binnen het POP3+ programma.

Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen deze openstelling. Bekijk hier de samenvatting van de regeling in de vorm van een factsheet.

Innovatie

De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties, waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie Partnerschap, kortweg EIP). Dit netwerk dient voor internationale kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

Het betreffende subsidiebedrag per project wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van uw project, waarbij het subsidiepercentage afhankelijk is van de activiteit, kostensoort, grootte van de onderneming en wijze van samenwerking, met een bandbreedte tussen 25% en 70% van de subsidiabele projectkosten. Conform de Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant bedraagt de minimale subsidie € 100.000 en de maximale subsidie € 500.000.  

De benodigde documenten voor uw projectaanvraag zijn gepubliceerd en vindt je op deze pagina binnen de website van Stimulus Programmamanagement.

Informatiebijeenkomst

Heb je behoefte aan meer inhoudelijke informatie over deze openstelling? Dan nodigen wij jou van harte uit om de online informatiebijeenkomst op donderdag 25 maart 2021 van 15:30 tot 17:00 uur bij te wonen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de context, inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we je nuttige tips en tricks.

Klik hier om de bijeenkomst aan je agenda toe te voegen.

Klik hier om de MS Teams link bij het starten van de bijeenkomst te openen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen