Speeltuin gezocht!

26-05-2021

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie Noord-Brabant vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De Taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De Taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de organisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt


Nieuws

Intrinsieke motivatie is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom we vanuit HAS Hogeschool dit jaar zijn toegetreden tot de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

De zoon van een vooruitstrevende varkensboer die Veehouderij studeert, een vegetarische Milieukunde-student met ambities om de wereld te verbeteren, en een studente Toegepaste Biologie  die nog nooit een koe van dichtbij had gezien. Het is prachtig om de chemie te zien die er ontstaat wanneer er vanuit verschillende disciplines – na flinke eerste aarzelingen! – met volle overtuiging wordt gewerkt aan emissiearme en duurzame stalsystemen. En hoe totaal andere invalshoeken elkaar kunnen verrijken.

Integrale oplossingen vinden
Misschien verrassend, maar verlagen van de stikstofuitstoot blijkt eigenlijk helemaal niet zo moeilijk; we hebben dit in onze milieuhal al meerdere keren aangetoond, technologische ideeën zijn er volop en ook op praktijkbedrijven bij innoverende veehouders zien we dit terug. De complexiteit zit ‘m in de noodzaak om integrale oplossingen te vinden. Zo moeten strategieën om ammoniakuitstoot bij melkvee te verlagen niet leiden tot meer methaanemissie, of klauwproblemen door glijpartijen in de stal. En emissiebeperkende maatregelen in een varkensstal zijn nutteloos als de uitstoot juist wordt verplaatst naar locaties buiten de stal, of wanneer ze onbetaalbaar zijn. De keuzes die nu worden gemaakt zijn bepalend voor de volgende generaties veehouders, onze huidige studenten. Duurzaam beheer van de bodem, maatschappelijke acceptatie en dierwelzijn zijn enkele van de thema’s die verenigd moeten worden, en – niet onbelangrijk – er moet ook een boterham worden verdiend.

Een veilige en stimulerende omgeving
Tegen die uitdagende achtergrond, maar met de ambitie en energie om oplossingen te vinden, is het essentieel om aan innovaties te mogen werken. Dit betekent soms ook gewoon doen en onderzoeken wat wel en niet werkt in de praktijk. Een veilige en stimulerende omgeving is daarvoor essentieel: gezamenlijk aan de slag gaan op praktijkbedrijven en eerlijk en open kunnen communiceren over de bevindingen. Vanuit HAS Hogeschool richten we ons bijvoorbeeld op gebruikswaardeonderzoek bij melkveehouders die emissiearme vloeren toepassen, zodat zoekende melkveehouders goed kunnen worden geïnformeerd over praktijkervaringen. Ook testen en verbeteren we nieuwe technieken en managementmaatregelen in samenwerking met veehouders en leveranciers, en met kennispartners uit de hightech-sector.

Vertrouwen en toewijding
Toch zie ik ook beren op de weg in het innovatielandschap. Twijfels bij boeren en leveranciers omtrent de juridische houdbaarheid van het huidige systeem met erkende emissiefactoren: als de spelregels niet duidelijk zijn, hoe moeten we dan spelen? En een flessenhals bij de lokale overheden in de transitie van de landbouw, waarbij gemeentes per stoppende veehouder tienduizenden euro’s uit Den Haag ontvangen voor een correcte afhandeling, maar waar slechts beperkt tijd is voor ondersteuning van boeren die juist willen vernieuwen. Innovaties hebben een speeltuin nodig, waar je mag vallen en opstaan. Waar ontwikkelaars (even) in hun waarde worden gelaten en waar kruisbestuiving mag plaatsvinden. Tijdsdruk en een verwachtingspatroon passen hier prima bij, maar ook vertrouwen en toewijding. Lukt dat niet, dan ben ik bang dat samenspel in die speeltuin onmogelijk wordt gemaakt en dat de boer – in z’n eentje – op de wip komt te zitten.

Over lector Joost van den Borne
Joost van den Borne is lector van het lectoraat Healthy Farming, dat zich richt op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. Het lectoraat onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten. De focus ligt hierbij op de onderzoekslijnen antibioticareductie, beheersen van zoönosen en verlagen van emissies uit dierlijke productiesystemen.  

Naast lector is Joost als Manager R&D werkzaam bij The Schippers Group, een internationaal georiënteerd bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor het preventief verbeteren van diergezondheid en –welzijn in de veehouderij.

https://blog.has.nl/speeltuin-gezocht/

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.