Kansrijke LNV regelingen voor Brabantse boeren

26-10-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Er is een nieuwe openstelling van de Sbv-regeling voor innovatie en de SABE-regeling. Tevens kunnen boeren met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) investeren in de toekomst van hun landbouwbedrijf. De regelingen zijn samen met de provincies opgesteld vanuit het EU-plattelandsprogramma

Sbv-regeling: Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen  

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen kan u hierbij helpen.

Vanaf 22 november 2021 tot 14 februari 2022 gaat de 3e subsidieronde open voor innovatie in stalsystemen. Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Meer informatie over deze regeling.

RVO organiseert op 16 november een webinar over de 3e openstelling. Aanmelden kan hier.

SABE-regeling: 'Groeien naar morgen'

Vanaf 1 november kunnen agrarisch ondernemers subsidie aanvragen voor drie onderdelen van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies. Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden.

Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

  • projectsubsidies voor praktijknetwerken,
  • subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw,
  • subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

Webinar en meer info

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers)  zijn nieuw en worden ineen LNV-webinar nader uitgelegd.  U kunt het webinar hier bekijken.

Meer informatie over de Sabe-regeling.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan is misschien één van deze subsidies interessant voor u:

  • Investeren in groen-economisch herstel
  • Samenwerken aan groen-economisch herstel

U vraagt de subsidies bij RVO aan. Dit kan vanaf eind 2021. Voor meer infomatie over deze subsidies, houd de website van RVO in de gaten.

Webinars

Op 26 oktober gaf RVO 2 webinars over de subsidies voor het groen-economisch herstel van de landbouw. Hierin gaven zij uitleg over de subsidies en tips voor het aanvragen. U kunt de webinars hier terugzien.

Meer regelingen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Perspectief is nodig en dat vraagt om een investering in duurzame landbouw. Steeds meer agrariërs maken zich klaar voor de toekomst. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Bekijk het uitgebreide aanbod aan regelingen en ondersteuning: https://www.platformkringlooplandbouw.nl/regelingen-en-ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.