Circular Food Center vestigt zich in Cultuur Haven Veghel

04-02-2021

In de landbouw-en voedselketen gaat minimaal 30% van het voedsel dat we produceren verloren: op het land, in de winkel en thuis bij de consument. De provincie zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan (met als ambitie 50% minder verspilling in 2030 dan in 2015). Daarmee behouden we economische waarde en verzilveren we de kansen die dit biedt voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Het tegengaan van voedselverspilling

Minder voedselverspilling draagt bij aan:

  • het verminderen van uitstoot van broeikasgassen en behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • een circulaire economie waarin we onze grondstoffen binnen het voedselsysteem telkens opnieuw tot waarde laten komen;
  • minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit;
  • minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt;
  • een veerkrachtig voedselproductiesysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

De provincie vindt voedselverspilling een belangrijk thema omdat het raakt aan veel maatschappelijke opgaven voor Brabant zoals klimaatverandering, energiebesparing en het verduurzamen van de landbouw- en voedselketen. Daarom pakken we onze rol op dit thema:

  • We stimuleren en maken beleid voor een circulaire economie.
  • We stimuleren en maken samenwerking in de keten mede mogelijk. Als bedrijven en organisaties hun krachten bundelen en samen innovatieve oplossingen ontwikkelen om reststromen van voedsel te verwerken, beperken we voedselverspilling.
  • We zijn partner in de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en maken het Circulair Food Center mede mogelijk als onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant.

 

 

 

Hoogwaardig benutten van voedselreststromen

Reststromen uit de agro en foodindustrie kunnen met innovatieve technieken (opnieuw) ingezet worden als grondstof voor agro, food (inhoudsstoffen, eiwitten, nutriënten) en industrie. We richten onze ondersteuning zowel op initiatieven waarin met kleine stromen veel toegevoegde waarde wordt gecreëerd (bijvoorbeeld citrusschillen waarvan etherische oliën worden gemaakt), als projecten met grote volumes en daardoor veel impact (agrofood reststromen als grondstof voor bouwmaterialen en bioplastics). Onze focus ligt op het sluitend krijgen van de business case, impact (in tonnen en economisch) en opschaling van initiatieven.

In Brabant zijn al mooie voorbeelden van bedrijven die goed bezig zijn met voedselverspilling. Bekijk hieronder de video`s.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

In de gemeente Meierijstad wordt dit jaar een kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van voedselverspilling geopend: het Circular Food Center. Het centrum gaat zich vestigen in Cultuur Haven Veghel (CHV) aan de Noordkade.

De provincie is partner en steunt dit initiatief middels subsidie aan de Regio Deal Noordoost Brabant. Het Circular Food Center is een sleutelproject in deze Regio Deal.

Het Circular Food Center moet onderdak bieden aan initiatieven die bijdragen aan het Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 12.3 van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling met 1 miljard kilo te halveren ten opzichte van 2015. De provincie ziet de komst van dit centrum als een boost voor de verduurzaming van de Brabantse voedselketen. Het sluit aan bij het provinciale beleid dat is gericht op duurzaam produceren van voedsel, waar het verwaarden van reststromen en voorkomen van voedselverspilling onder valt.

Initiatiefnemers zijn de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Een bruisende plek

CHV Noordkade is nu al een bruisende plek, die ‘food’ ademt, waar het verleden en de toekomst samenkomen, die ontmoetingen uitlokt en die goed bereikbaar is. Dit sluit aan bij de ambitie van het Circular Food Center om in de toekomst uit te groeien tot een locatie vol innovatieve bedrijvigheid rondom circulaire voedselketens. Met CHV Noordkade kiest het bestuur van Samen Tegen Voedselverspilling voor een locatie die potentie heeft om een breed publiek te trekken: van multinational tot start-up, van onderzoeker tot scholier en consument. De landelijke stichting Samen Tegen Voedselverspilling - momenteel gevestigd op de locatie van De Verspillingsfabriek, Three-Sixty - zal haar kantoor vestigen in het Circular Food Center.

Lees hier het vorige persbericht over de aankondiging van het Circular Food Center.

Over de stichting Samen Tegen Voedselverspilling

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gevestigd in Meierijstad, is hét ecosysteem waarin alle belangrijke initiatieven, expertise en krachten tegen voedselverspilling in Nederland worden samengebracht en versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een gezamenlijke agenda met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo extra aan voedsel binnen de voedselketen te behouden. De stichting werd opgericht in december 2018 en vloeide voort uit de Taskforce Circular Economy in Food. Dragende organisaties van de stichting: FoodTech Brainport, Gemeente Meierijstad, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Rabobank en Wageningen University & Research.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.