Zes nieuwe natuurinclusieve inspiratiebedrijven bekend

25-02-2022

Nog eens zes agrarische bedrijven gaan als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Het zijn natuurinclusieve vleesveehouders, akkerbouwers en melkveehouders. De provincie initieert dit omdat er grote behoefte is aan uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers.

Natuurinclusieve landbouw is één van de manieren om dichterbij een duurzame toekomst van de landbouw en voedselketen te komen. De provincie biedt daarom ook begeleiding en ondersteuning voor bedrijven die willen omschakelen. Dat wordt uitgebreid met nog eens zes inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We zien steeds meer bedrijven die naast zorgvuldig omgaan met bodem en water ook een positieve bijdrage willen leveren aan biodiversiteit en landschap. Ik ben blij dat er steeds meer boeren zijn die zich aanmelden als inspiratiebedrijf. We hebben zo weer zes mooie bedrijven kunnen selecteren die een voorbeeldrol op zich willen nemen en zich daarmee sterk maken voor verduurzaming van de sector in Brabant. Ik hoop dat zij daarmee collega’s inspireren hun voorbeeld te volgen.”

Inspiratiebedrijven

Op inspiratiebedrijven wordt praktijkkennis over natuurinclusieve maatregelen, de financieel-economische kant en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap gedeeld. De provincie Noord-Brabant wil deze intercollegiale kennisuitwisseling stimuleren en stelt per inspiratiebedrijf maximaal €25.000 beschikbaar met een looptijd van drie jaar. Het inspireren kan door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken te organiseren, kennisoverdracht en demonstratieprojecten. In april 2021 stond de regeling inspiratiebedrijven al open en hebben zes melkveehouders een subsidie ontvangen. Aangezien ook in andere grondgebonden sectoren vraag is naar natuurinclusieve voorbeelden, is de regeling inspiratiebedrijven opnieuw opengesteld, nu ook voor vleesveehouders en akkerbouwers. De nieuwe inspiratiebedrijven zijn:

  1. Akkerbouw:       Bio in de polder – Janine Keller de Dunnen, Lage Zwaluwe
  2. Akkerbouw:       Biologische Koekoek - Pipi Smits van Oyen, Drimmelen
  3. Vleesvee:           Maatschap van Lieshout – Anja van Lieshout, Westelbeers
  4. Vleesvee:           Bioboerderij ’t Schop – Jan en Bart vd Broek, Hilvarenbeek
  5. Melkvee:            De Annahoeve – Paul Hazenberg, De Moer
  6. Melkvee:            De Stoerderij – Arjan Swinkels, Son en Breugel

Bekijk hier de andere inspiratiebedrijven.

Groeiende belangstelling

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Er leven echter wel veel vragen over natuurinclusieve bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de inpassing van natuurinclusieve maatregelen, de kosten en baten en het rendement voor bodem, water en biodiversiteit. Daarvoor werd al veel kennis en informatie gedeeld, maar vaak bleven boeren nog met praktische vragen zitten. Daarom heeft de provincie twaalf bedrijven benoemd waar boeren terecht kunnen met hun vragen en in de praktijk kunnen zien hoe het werkt.

Het zijn zeer diverse bedrijven waardoor ze op uiteenlopende thema’s hun expertise kunnen delen over bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, compost, maar ook over meerwaarde op de markt, nieuw natuurinclusief verdienmodel met minder dieren, keuze nieuwe stal, beter inkomen met minder melk, lage krachtvoerkosten. Het zijn mooie voorbeelden die kunnen laten zien hoe natuurinclusief ondernemen toekomstbestendig én economisch gezond kan zijn.

Beleidskader Landbouw en Voedsel

In het concept beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staat een ambitieuze doelstelling op genomen om te komen tot 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische boeren. Natuurinclusieve boeren maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke processen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Dit helpt om herstel van natuur, bodem, water en biodiversiteit te realiseren.

Bijeenkomst 30 maart

De provincie organiseert in haar Tour de Brabant voor het beleidskader op woensdag 30 maart de bijeenkomst ‘Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans’, bij te wonen via livestream of op locatie in Biezenmortel.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen