Terugkijken 'Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans'

31-03-2022

Op 30 maart jl. vond de bijeenkomst 'Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans' plaats. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u nog een andere themasessie zien? Kijk deze hier gemakkelijk terug.

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van goed eten, een gezond klimaat en mooie natuur is het belangrijk dat onze Brabantse landbouw- en voedselketen verduurzaamt. Alles draait om evenwicht: tussen productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Natuurinclusieve en biologische landbouw bieden hierbij kansen. 

We hebben een hoge ambitie in Brabant: naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologisch in 2030. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat heeft de agrarische ondernemer nodig? Hoe krijgen we het verdienmodel op orde? Welke ondersteuning en stimulans kan de overheid daarbij bieden?

De bijeenkomst was via livestream én fysiek bij te wonen. Heeft u de bijeenkomst gemist? Hieronder vindt u per onderdeel de links om terug te kijken.  

Plenaire start

Themasessie 1: Belonen van maatschappelijke diensten

Themasessie 2: Kosten en baten van natuurinclusieve bedrijfsvoering

Themasessie 3: Kansen in (landbouw)gebieden bij kwetsbare natuur

Themasessie 4: Balans tussen aanbod en afzet

Plenaire afsluiting

Alle inbreng uit de chats en van de sprekers benutten wij als toetsing voor het beleidskader dat momenteel in ontwikkeling is. Wij houden u hierover graag op de hoogte.

Alle inbreng uit de chats en van de sprekers benutten wij als toetsing voor het beleidskader dat momenteel in ontwikkeling is. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Landbouw & Voedsel Brabant.

Natuurinclusieve en biologische landbouw

We hebben een hoge ambitie in Brabant: naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologisch in 2030. Als provincie stimuleren en ondersteunen we agrarisch ondernemers via coaching(financiële) regelingen en het delen van kennis en netwerken. Meer lezen over natuurinclusieve en biologische landbouw en wat de provincie doet om dit te stimuleren? Kijk op www.landbouwenvoedselbrabant.nl/natuurinclusief.

Dutch Food Week 2022

Provincie Noord-Brabant is leadpartner van de Dutch Food Week. In Brabant hebben we op het gebied van food heel veel in huis, en dat willen we graag aan Nederland laten zien. Wij roepen Brabantse partners op activiteiten te organiseren. Doet u mee? Lees meer...

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen