Volop activiteiten bij inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

25-05-2022

De Provincie Noord Brabant heeft 12 agrarische bedrijven benoemd die als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Er staan volop bijeenkomsten gepland op deze inspiratiebedrijven. Kom ook en laat je inspireren.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert agrariërs om stappen te zetten van gangbare landbouw naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw. Omdat er grote behoefte is aan uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers, heeft de provincie 12 inspiratiebedrijven gelanceerd. Kom naar één van de bijeenkomsten die zij organiseren en laat je inspireren:

Vrijdag 27 mei Buffelen in de Brabantse natuur De Stoerderij, Son en Breuge
Zaterdag 4 juni Demomiddag 'Teelt van biologische mais' De Hofstad, Son en Breugel
Dinsdag 7 juni Bedrijfsbezoek Netwerk Goed Boeren:
Kruidenrijk grasland en droogte
IJsboerderij de Heidehoeve, Etten-Leur
Donderdag 9 juni Excursie Agroforestry Bio in de Polder, Lage Zwaluwe
Dinsdag 14 juni Inspiratiebijeenkomst Kruidenrijk grasland De Waaistap, Heeswijk-Dinther
17 en 18 juni Open dagen Inspiratiebedrijf Op den Hoek Op den Hoek, De Mortel
Vrijdag 24 juni Buffelen in de Brabantse natuur De Stoerderij, Son en Breugel
Woensdag 29 juni Kennissessie Natuur en omgeving De Ritskampen in Vlijmen
Vrijdag 14 juli Open dag Agroproeftuin De Peel   Proeflocatie Zeeland
       

Neem hier een online kijkje op de 12 Brabantse inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw.

Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor meer data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

 

Hulp bij omschakeling

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kunnen experts ook gratis helpen met deze oriëntatie. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. En als natuurinclusieve ondernemer kun je vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024.

Overweeg je als agrariër stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Neem vrijblijvend contact op met een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw die je hierbij kan helpen of kijk hier voor meer informatie en inspiratie over natuurinclusieve landbouw.

 

Nieuwe norm

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie Noord-Brabant streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen