Webinar Duurzame Gronduitgifte: van pachtgrond naar pRachtgrond

03-09-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan. Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

Nieuws

Op 15 oktober (15.00-16.30 uur) vindt het webinar plaats over Duurzame gronduitgifte: Van pachtgrond naar pRachtgrond. Inspirerende voorbeelden en handvatten om zelf aan de slag te gaan passeren de revue. Lees verder en bekijk alvast mooie videovoorbeelden.

Webinar Duurzame gronduitgifte 

Hoe zorg je ervoor dat biodiversiteit toeneemt en dat de kwaliteit van de bodem en het water verbeteren? Tijdens het webinar komen inspirerende voorbeelden aan bod en krijg je handvatten aangereikt waarmee je direct zelf kan beginnen. Het webinar is voor iedereen die met duurzame grond aan de slag wil.

Sprekers:

  • Frank Verhoeven, Boerenverstand
  • wethouder Toine van de Ven, gemeente Vught
  • Eric van de Lockant, Brabant Water
  • Andrea Almasi, provincie Noord-Brabant
  • Meeuwis Millenaar, natuurinclusief veehouder

Meld je aan voor het webinar via: info@duurzamegronduitgifte.nl. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Inspiratie

In Tilburg, Den Bosch en Bernheze zijn al eerst stappen gezet met Duurzame Gronduitgifte, en met succes!

Bekijk hier in korte video`s hoe deze gemeenten door kleine aanpassingen in hun beleid al aan de slag zijn.

Bernheze: Meer bloemen door pachtbeleid gemeente.

Den Bosch: Glyfosaat als bestrijdingsmiddel verbieden in pachtcontracten.

Tilburg: Samenwerking met terreinbeherende organisaties en vooral boeren.

Voor meer inspiratie kijk ook op www.duurzamegronduitgifte.nl 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen