Duurzame Gronduitgifte: aan de slag in het webinar

24-09-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan. Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

Nieuws

Tien Brabantse organisaties werken samen om het gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan het gebruik van de gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken, die zij graag met anderen delen. Bekijk hier 3 mooie voorbeelden.

In Tilburg, Den Bosch en Bernheze zijn al eerst stappen gezet met Duurzame Gronduitgifte, en met succes!

Bekijk hier in korte video's hoe deze gemeenten door hun pachtuitgifte aan te passen  beleidsdoelen realiseren.

  • Bernheze: Meer bloemen door pachtbeleid gemeente
  • Den Bosch: Glyfosaat als bestrijdingsmiddel verbieden in pachtcontracten
  • Tilburg: Geen topeconomie, zonder toplandschap

Webinar Duurzame gronduitgifte: Van Pachtgrond naar PRachtgrond

Meld je ook aan voor het webinar Duurzame Gronduitgifte op 15 oktober van 15.00 tot 16.30 uur, met interessante sprekers. Er komt na het webinar ook een handreiking beschikbaar met handige tips en stappen om direct mee aan de slag te gaan.

Daarnaast is er op www.duurzamegronduitgifte.nl een inspiratieplatform opgezet waar alle mooie voorbeelden in Brabant te vinden zijn.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen