Lees het magazine over natuurinclusief boeren

16-12-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan. Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

Nieuws

In dit magazine lees je verhalen van ondernemers die de stap maakten naar natuurinclusief boeren. Wat zijn hun ervaringen en wat komen ze tegen in hun zoektocht naar een goed verdienmodel? Laat je inspireren door de verhalen van deze 5 ondernemers en lees de praktische tips en handvatten.

Direct naar het magazine

Gezocht: ondernemers nabij natuurnetwerk

De provincie ondersteunt veehouders bij het ontwikkelen van een businessplan voor de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Van deze subsidieregeling en de inzet van de ondernemerscoaches is inmiddels volop gebruik gemaakt. Er zijn ruim 40 aanvragen ingediend en de coaches ondersteunen daarnaast nog eens 30 ondernemers bij het opstellen van een omschakelplan en de subsidieaanvraag. Binnen de huidige regeling is beperkte ruimte om nog nieuwe verzoeken voor begeleiding in te willigen.

Focus op Natura 2000 gebieden

Maar de provincie wil zich ook in 2021 blijven inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. En zich daarbij vooral richten op bedrijven dichtbij het natuurnetwerk Brabant, in het bijzonder rondom de Natura 2000 gebieden. Natuurinclusieve landbouw in deze zones rondom natuurgebieden draagt bij aan de biodiversiteit in natuurterreinen. En kan effectieve bescherming ervan en de productie van voedsel combineren met een gezond bodem- en watersysteem en een mooi agrarische landschap.

Interesse?

De provincie nodigt ondernemers in deze randzones, met belangstelling voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering, uit om contact op te nemen. In overleg wordt bezien hoe maatwerk kan worden geleverd voor het ontwikkelen van een businessplan. Je neemt hiervoor contact op met:

•Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl

•of Martien Mols, MMols@Brabant.nl

Meer informatie en direct subsidie aanvragen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen