Voorbeelden natuurinclusieve landbouw

05-01-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan. Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

Nieuws

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Bekijk de video met drie voorbeelden met natuurinclusieve bedrijfsvoering van melkveehouders Wim Jennissen en Bart Combee en biologische boer Emiel Anssems.

Bij natuurinclusieve landbouw integreren agrariërs natuurlijke processen in de bedrijfsvoering en zorgen ze voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Kijk voor meer informatie en praktijkvoorbeelden over natuurinclusieve landbouw op deze webpagina van landbouwenvoedselbrabant.nl

Natuurinclusieve bedrijfsvoering

Cookie-instellingen