Méér dan 25 organisaties met groene pachtvoorwaarden

22-04-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

Steeds meer organisaties leveren een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit, een betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant door hun pachtvoorwaarden aan te passen. Zo ook de gemeente Oirschot met dit voorbeeld.

In navolging van 25 andere Brabantse organisaties stelt ook gemeente Oirschot vanaf dit jaar extra, ‘groene’ voorwaarden aan de verpachting van haar gronden. “We bieden dit jaar weliswaar maar 6 hectare landbouwgrond aan, maar dat weerhoudt ons er niet van om dit groen te doen”, aldus wethouder Esther Langens-Brooimans.

Vergroening pachtvoorwaarden

Tot 2018 kon nog elke agrariër meedoen aan de openbare pachtinschrijving in de gemeente Oirschot. Eind 2017 gaven de biologische boeren in Oirschot in een gesprek met de gemeente aan vaak naast de door hen gewilde percelen te grijpen, omdat agrariërs met een meer traditionele bedrijfsvoering een hogere pachtprijs konden bieden. Gemeente Oirschot heeft, als reactie op die kritiek, besloten om de helft van de pachtpercelen alleen nog open te stellen voor SKAL-gecertificeerde boeren.

Destijds is ook een begin gemaakt met de vergroening van de pachtvoorwaarden. De pachters van de gemeentelijke gronden werden verplicht om een bloemenrand in te zaaien rondom hun tijdelijke percelen. Deze voorwaarde werd opgenomen in de pachtcontracten voor álle percelen. Gemeente Oirschot verpacht haar percelen over het algemeen voor een periode van 3 jaar.

In de afgelopen jaren heeft gemeente Oirschot gekeken naar hoe zij haar pachtvoorwaarden nog verder zou kunnen ‘vergroenen’. Geïnspireerd door bijgewoonde webinars en informatiebijeenkomsten en in samenspraak met belangengroepen is besloten om extra voorwaarden op te nemen in de nieuwe pachtcontracten. Die voorwaarden zijn begin 2021 ingegaan.

Voortaan:

  • wordt minimaal 10% van het perceel ingezaaid met een bloemenmengsel, in stroken van 6 meter breed;
  • mag de bloemenrand niet worden bemest en mogen ook geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt;
  • moeten eventuele aanwezige landschapselementen in stand worden gehouden door de pachter;
  • worden groenbemesters of volg-/rustgewassen pas na de oogst van het hoofdgewas ingezaaid;
  • zijn bepaalde gewassen niet langer toegestaan;
  • is het gebruik van glyfosaat verboden.

Duurzame gronduitgifte

Duurzame gronduitgifte is een belangrijk speerpunt voor de provincie om de landbouwsector te verduurzamen. Boeren, en andere grondeigenaren, zoals gemeenten, kunnen op een relatief laagdrempelige manier hieraan een bijdrage leveren.

Gemeente Oirschot levert zo, als 26eBrabantse organisatie, een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit, een betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant.

Duurzame Gronduifgifte is een initiatief van:

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.