Goed beheer akkerranden draagt bij aan biodiversiteit

30-04-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

Steeds meer gemeenten en organisaties, die een duurzaam gebruik van hun gronden voorstaan, stimuleren ook de aanleg van randen langs akkers en weilanden. Een goede ontwikkeling, maar worden alle mogelijkheden al optimaal benut?

Een goed beheer van de randen langs akkers en weilanden kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Daarnaast is het een natuurlijke vorm van bestrijding van plagen. Waar verbeteren van de waterkwaliteit het belangrijkste doel is worden vaak randen van 3 tot 4 meter breed aangelegd.

Meer dan 800 kilometer...

Via de regeling ANLB (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) is zo al veel meer dan 800 kilometer aan akkerranden aangelegd. Met als belangrijkste doel om te voorkomen dat er mest en gewas- en onkruidbestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Randen langs akkers en weilanden kunnen ook meer functies vervullen dan alleen verbeteren van waterkwaliteit. Denk aan voedsel-, nest en broedgebied voor vogels, leefgebied voor nuttige insecten die zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding en randen met bloemen zijn ook gewoon mooi om te zien. De randen met een meervoudige functie moeten breder zijn: zeker 6 tot 12 meter breed. Randen die elk jaar worden ingezaaid, zijn mooier en bloemrijker, maar niet per se beter voor inheemse biodiversiteit. Meerjarige, inheemse mengsels zijn ecologische veel waardevoller.
Hoe breder de randen, hoe beter ook voor de doelen waterkwaliteit en plaagbestrijding.

Welke soorten randen stimuleren biodiversiteit?

  • De bloemrijke rand en bijenrand:
    Toepasbaar op melkveebedrijf rond weilanden en akkers en zowel mooi voor het landschap als goed voor de biodiversiteit. Het is goedkoper om niet ieder jaar in te zaaien, maar in te zetten op meerjarige inheemse kruiden. De bijenrand die een gefaseerd maaibeheer zorgt voor de meeste biodiversiteit
  • De kruidenrijke zoom:
    Een ruige strook langs landschapselementen met bomen en struiken. De kruidenrijke zoom heeft een dubbel effect. Er is minder last van schaduw op het landbouwgewas en het heeft een belangrijke functie voor biodiversiteit;
  • De graankruidenrand:
    Vooral interessant voor specifieke vogelsoorten zoals de patrijs. Graan biedt voedsel en schuilgelegenheid, ook in de winter.

Welke rand je op welke locatie kunt toepassen hangt af van onder meer het landschapstype, het grondgebruik en eventuele doelsoorten.

Bijpassende randen zoeken

Over de landschapstypen en welke randen daar thuishoren is veel informatie beschikbaar in het kader van de Stimuleringsregeling Landschap. Kijk op de viewer met landschaps-en themagebieden en per perceel kun je het landschapstype met bijpassende randen zien.

Op www.boerenbunder.nl kun je het huidige grondgebruik op percelen nagaan. Voor de inrichting van randen is onder meer het onderscheid tussen ‘grasland’ en ‘bouwland’ van belang. In de praktijk zie je dat randen worden gebruikt om leefgebied te creëren voor bepaalde doelsoortenzoals patrijs, kievit, geelgors, gele kwikstaart, wilde bijen of dagvlinders.

Meer weten?

Brabants Landschap kan advies geven welke rand het beste past bij een perceel. Stuur een mail naar Carlo Braat: cbraat@brabantslandschap.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.