Netwerk Goed Boeren bedrijfsbezoek bij BIO in de Polder

08-09-2022

Netwerk Goed Boeren is een lerend Brabants netwerk van en voor agrariërs die stappen zetten en hun weg zoeken naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en een goed verdienmodel hiervoor. Op 27 september organiseren zij een bedrijfsbezoek bij BIO in de Polder en Groene camping in de Polder.

Paul en Janine den Dunnen hebben in Lage Zwaluwe hun natuurinclusief en biologisch gemengd bedrijf. Ze nemen op hun bedrijf veel biodiversiteit-ondersteunende maatregelen, zoals bloemenranden, een patrijzenrand en een paddenpoel. Naast akkerbouw, vleesrundvee en agroforestry runnen ze ook een camping. 

Tijdens het bedrijfsbezoek vertelt Janine over hun ervaringen met deze vorm van verbreding. Wat komt erbij kijken, hoe bevalt het en wat levert het op? En waarom combineert het juist goed met natuurinclusieve landbouw? Haar verhaal wordt aangevuld door Mariska van Koulil, die ruim twintig jaar als adviseur verbreding en multifunctionele landbouw bij ZLTO heeft gewerkt en nu haar eigen bureau heeft.  

Benieuwd of een camping iets is als extra verdienmodel voor jouw bedrijf? Meld je dan nu aan voor dit bedrijfsbezoek. Deelname is gratis.

Praktische info en aanmelden

  • Bedrijfsbezoek Recreatie en camping als extra verdienmodel 
  • Datum: dinsdag 27 september 2022
  • Tijd: 13:00-15:30 uur (inloop vanaf 12:30 uur).
  • Deelname is gratis, het maximumaantal deelnemers is 25.

Aanmelden bedrijfsbezoek

Inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw

De Provincie Noord Brabant heeft twaalf agrarische bedrijven benoemd die als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Eén van deze inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw is BIO in de Polder. Neem een kijkje op het bedrijf van Paul en Janine:

Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren is een lerend Brabants netwerk van en voor boeren en boerinnen die bezig zijn met stappen zetten en hun weg zoeken naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en een goed verdienmodel hiervoor.
Als lid van het netwerk kun je onder andere deelnemen aan speciale bijeenkomsten en studiegroepen. Zo hebben ze op dit moment studiegroepen over natuurinclusieve landbouw voor specifiek kleinschalige bedrijven van diverse sectoren, voor grotere melkveehouders, en voor koplopers uit diverse sectoren.

Lidmaatschap is gratis. Kijk voor meer informatie op de website van Netwerk Goed Boeren

Ambitie provincie

Het Netwerk Goed Boeren en de inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. De provincie wil er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen