Nieuwe deelnemers gezocht voor studiegroep natuurinclusieve melkveehouderij

09-04-2024

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een vorm van natuurinclusieve landbouw, dit draagt bij aan de grote opgaven van de landbouw op de thema’s stikstof, klimaat, water en biodiversiteit. Maar biedt natuurinclusieve landbouw ook financieel een duurzame toekomst voor de agrarisch ondernemer?

Aan welke knoppen kan je draaien om je bedrijfsvoering en financiële resultaat te optimaliseren? Recent is het rapport over het onderzoek ‘Kosten en baten transitie melkveehouderij’ van Wij.land en partners verschenen. Het onderzoek gaat na of met natuurinclusieve landbouw een goede boterham is te verdienen. Bij dit onderzoek was afgelopen jaar een studiegroep met BBM deelnemers uit Brabant betrokken. Het rapport en de webinar van Wij.Land zijn hier te vinden. 

Er is extra financiering beschikbaar gesteld, waarme de huidige studiegroep twee jaar langer mee kan doen en er start een tweede studiegroep in Noord-BrabantEr zijn nog een paar plekken vrij voor deelname een de studiegroepen, meldt je snel aan.

Wat houdt de studiegroep in? 

Binnen de studiegroep ga je aan de slag met je eigen bedrijfsgegevens uit 2022 (en optioneel 2021 en 2023). De gegevens worden ingevoerd in een rekentool, waarbij ook
de arbeidsbesteding, neventakken, natuursubsidies en milieuprestaties worden meegenomen. Bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van een ervaren bedrijfseconomisch adviseur. Met toestemming wordt de data geanonimiseerd en op landelijk niveau geanalyseerd om de kansen en uitdagingen van de transitie naar natuurinclusieve landbouw in kaart te brengen.

Waarom meedoen?

In de studiegroep ‘Kosten en Baten van Transitie in de Melkveehouderij’ krijg je (meer) inzicht in de economische en financiële prestaties van je bedrijf, en leer je van andere hoe zij hun land, arbeid en ondernemerschap optimaal inzetten voor een goed bedrijfsresultaat.

  • Inzicht verbeteren in bedrijfseconomische resultaten
  • Leren van andere melkveehouders hoe zij hun land, arbeid en ondernemerschap optimaal inzetten voor een goed bedrijfsresultaat
  • Inspirerende bijeenkomsten waar over actuele thema's
  • Mogelijkheid tot individueel bedrijfsadvies

 

Vragen en aanmelden

Heb je vragen? Neem dan contact op met Susanne Dekker, via s.dekker@wij.land
Wil je aanmelden? Neem dan contact op met Kim Hahn, via projecten@dmsadvies.nl

Er zijn nog een paar plekken vrij voor deelname een de studiegroepen, meldt je snel aan.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen