Martijn Muskens boert op een natuurinclusieve manier

14-10-2021
0 reacties

Martijn Muskens runt samen met zijn gezin en ouders melkveehouderij Muskens in Drunen. Wat doet hij aan natuurinclusieve landbouw? Dat licht hij kort toe in zijn bedrijfsvideo en hij organiseert 'farmwalks' om collega-boeren te inspireren.

Online bedrijfsbezoek

Er zijn zes agrarische bedrijven die dienen als inspiratiebedrijf voor collega's die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Provincie Noord-Brabant maakt gebruik van hun praktijkervaring vanwege de groeiende belangstelling voor natuurinclusieve bedrijfsvoering en de vragen die daarover leven. Eén van deze inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw is melkveehouderij Muskens in Drunen. Neem een kijkje op het bedrijf van Martijn Muskens.

Inspiratie-activiteiten

Martijn organiseert ‘farmwalks’: wandelingen door het boerenland met collega ondernemers. Tijdens de farmwalks komen diverse onderwerpen aan bod. Onder andere natuurinclusieve bedrijfsvoering, voeren van kruidenrijk grasland, bodemleven, beheer weidevogels. Door de praktische insteek, zien veehouders direct het resultaat van een natuurinclusieve bedrijfsvoering en wat ze kunnen doen om hun eigen bedrijf daarin verder te ontwikkelen.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Natuurinclusieve landbouw

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij het ontwikkelen van een businessplan voor de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Met behulp van een ondernemerscoach stelt de agrariër een omschakelplan op en kan daarmee een subsidie (€10.000) aanvragen. Met de subsidie wordt expertise ingeschakeld om een omschakelplan door te ontwikkelen tot een professioneel businessplan. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling is dat de agrariër minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik heeft en meer dan 50% van de oppervlakte gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant. Bekijk het stappenplan voor doorontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de veehouderij.

Contact en meer informatie

De provincie nodigt ondernemers in deze randzones van harte uit om contact op te nemen bij belangstelling voor natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dit kan met Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl of Martien Mols, MMols@Brabant.nl. In overleg wordt bezien hoe maatwerk kan worden geleverd voor het ontwikkelen van een businessplan.

Voor meer informatie, kijk op de pagina's over Natuurinclusieve landbouw

Afbeeldingen

Inspiratiebedrijf Martijn Muskens

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen