Betrokken partijen

Bestuurders van de initiatiefnemers van het plan-MER Mest - de Brabantse gemeenten en waterschappen en de provincie Noord-Brabant - verenigd in het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL), en een klankbordgroep van stakeholders begeleiden de totstandkoming van het plan-MER Mest.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Burgerplatform, Cumela, de Brabantse dorpsraden, het Nederlands Centrum Mestverwaarding, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), VNO-NCW en ZLTO. Ook heeft een vertegenwoordiger van de industrie zitting in de klankbordgroep.

Een ambtelijk kernteam met vertegenwoordigers van Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en de provincie zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de bureaus Tauw en Pouderoyen Compagnons en organiseert het proces.

Een projectteam van de provincie trekt het plan-MER traject. Dat team bestaat uit een specialist voor proces en planning, twee vakinhoudelijke specialisten en een communicatieadviseur. Het projectteam zorgt voor de afstemming met het BOTL, het kernteam en de klankbordgroep.

Cookie-instellingen