Plan-MER Mest

Nu GS op 1 november 2022 de Uitvoeringsagenda Mest hebben vastgesteld, kan het plan-MER.-traject worden hervat. Dit traject werd in 2021 tijdelijk stopgezet om de uitkomsten van de Uitvoeringsagenda Mest af te wachten.

Stap 1: locatieonderzoek

Op basis van de nieuwe inzichten uit de Uitvoeringsagenda Mest gaat een onderzoeksbureau in opdracht van provincie en gemeenten onderzoeken op welke plaatsen mestbewerking op kleine/middelgrote/grote schaal het meest verantwoord kan plaatsvinden, zowel op bedrijventerreinen als in het buitengebied. In het onderzoek worden dezelfde criteria gehanteerd als in een Milieueffectrapportage.

De Uitvoeringsagenda mest gaat uit van mestbewerken zo dicht mogelijk bij de bron van mestproductie: “zo dicht bij als mogelijk, zover ver mogelijk als nodig”.

Stap 2: regionale afspraken over locatiebeleid

De resultaten van de locatiestudie vormen de belangrijkste input voor het maken van regionale afspraken over een locatiebeleid voor mestbewerking (tweede kwartaal 2023). Kort samengevat gaat het daarbij om het antwoord op de vragen: Wat is de meest slimme en verantwoorde manier om de naar verwachting 2,6 miljoen m3 beschikbare mest in Brabant te bewerken? Op welke plekken willen we dat doen en wat zijn daarbij de (rand)voorwaarden?

Deze afspraken kunnen aanleiding zijn om de huidige Interim Omgevingsverordening (IOv) aan te passen, zodat ook geschikte locaties in het buitengebied kunnen worden gebruikt. De huidige IOv staat grootschalige mestbewerking momenteel uitsluitend toe op grote industrieterreinen (categorie 4/5).

MER-procedure

Wordt een koerswijziging overwogen om ook locaties in het buitengebied te benutten voor mestbewerking, dan zal ook een formele MER-procedure moeten worden doorlopen (mei 2023 - juni 2024).

Het advies van de commissie voor de MER is van belang om objectiviteit en transparantie te waarborgen alvorens besluitvorming over locaties voor mestbewerking. Het waarborgt ook de het zorgvuldig afwegen van aspecten als veiligheid, gezondheid en een prettige leefomgeving.


Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"203188"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.