Waarom een plan-MER?

De Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant willen regionale afspraken maken over geschikte gebieden voor schone en veilige mestbewerking in Brabant.

Objectief en transparant

Om te zorgen voor een objectieve en transparante beoordeling van gebieden op puur milieutechnische gronden wordt een milieueffectrapport opgesteld, een plan-MER. Daarmee krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Systematische aanpak

Een plan-MER biedt de waarborg dat kansrijke alternatieven worden onderzocht en dat alle relevante milieuaspecten in beeld worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om aanvragen voor nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande mestbewerkingsinstallaties goed en systematisch te beoordelen. Criteria als inpasbaarheid in de omgeving, eisen ten aanzien van emissies, veiligheid en gevolgen voor de volksgezondheid zijn minstens zo belangrijk.

Procedureel

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor de MER-procedure. Daarnaast is zij samen met een groot deel van de gemeenten initiatiefnemer. Binnen het college van Gedeputeerde Staten zijn de rollen van bevoegd gezag en initiatiefnemer gescheiden door ze bij twee verschillende gedeputeerden onder te brengen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.