Wegwijzer voor veehouders beschikbaar

07-12-2020
721 keer bekeken

Er is een wegwijzer voor veehouders beschikbaar die een praktisch overzicht van de regelgeving biedt bij de keuzes die veehouders moeten maken.

Direct naar de wegwijzer

Regelgeving veehouderij

De provincie Noord-Brabant werkt al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie in de veehouderij. Daarom heeft de provincie regels vastgesteld in de Interim Omgevingsverordening, waarin staat aan welke duurzaamheidseisen stallen op 1 januari 2024 moeten voldoen. De regelgeving houdt onder meer in dat veehouders verouderde stallen vóór 1 januari 2024 moeten aanpassen.

Toekomst

Veel veehouders in Brabant maken de komende jaren belangrijke keuzes voor de toekomst: doorgaan en zonodig verduurzamen, omschakelen of stoppen. Ingrijpende keuzes waar veel bij komt kijken. De Wegwijzer voor veehouders geeft een praktisch overzicht van deze regelgeving en de mogelijkheden.
Ga ik door met mijn bedrijf en investeer ik (zonodig) in duurzame stalsystemen?
Ga ik omschakelen naar andere bedrijfsactiviteiten? Of stop ik met mijn bedrijf? En welke opties zijn er dan?
Welke keuze de beste is, hangt vrijwel altijd af van iemands persoonlijke situatie. Deze wegwijzer brengt – per diercategorie en per keuze – in beeld welke regelgeving en mogelijkheden van toepassing zijn. En laat zien welke vervolgstappen daarbij horen. De Wegwijzer is aangepast aan de wijziging van de Interim Omgevingsverordening die op 27 november 2020 door Provinciale Staten is vastgesteld.

In de afgelopen periode is de Wegwijzer getest door veehouders, adviseurs en gemeenteambtenaren.

Heb je vragen of opmerkingen over de wegwijzer? Stuur dan een mail naar: transitieveehouderij@brabant.nl.

Hoe gebruik je de Wegwijzer?

De Wegwijzer voor veehouders is een online tool en werkt als een website. Het is mogelijk om pagina`s uit te printen.
Stap 1: Open de Wegwijzer (in Google Chrome!)
Stap 2: Kies een dier(sub)categorie en of je wilt stoppen, omschakelen of doorgaan met je bedrijf.
Stap 3: Kies de bedrijfssituatie die voor jou van toepassing is.
Stap 4: Je krijgt een overzicht van de regelgeving die voor jouw situatie van toepassing is, met doorlinks naar meer informatie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen