Pop3 subsidie voor kennisontwikkeling agrarische ondernemers

09-03-2022
813 keer bekeken

Van 11 april 2022 tot en met 30 mei 2022 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen voor kennisprojecten voor agrarische ondernemers die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. De provincie wil hiermee invulling geven aan een toekomstbestendige en duurzame sector.

Van 11 april 2022 tot en met 30 mei 2022 kunnen subsidieaanvragen voor de POP3+ maatregel Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties ten behoeve van agrofood (Kennisoverdracht) worden ingediend. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze openstelling. Bekijk de samenvatting van de regeling in de vorm van een factsheet.

De openstelling richt zich op de brede ontwikkeling van nieuwe kennis van agrarische ondernemers. De aanleiding hiervoor is de overgang van een productie die enkel gericht is op kostenreductie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde, integrale duurzaamheid en kringlooplandbouw centraal staan. De kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers draagt bij aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende kansen. Conform de Subsidieregeling bedraagt het subsidiepercentage 80% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is € 100.000 en de maximale subsidie bedraagt € 500.000. De benodigde documenten voor uw projectaanvraag vindt u terug op de website van POP3 Brabant.

POP3 in Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te steunen die gericht zijn op kennisoverdracht die Brabantse agrariërs helpen hun bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De onderwerpen kunnen zeer divers zijn zoals ervaringen delen over precisielandbouw, nieuwe stalsystemen, natuurinclusieve landbouw. Met deze openstelling wordt invulling gegeven aan het provinciale beleid voor een toekomstbestendige sector. Voorbeelden van projecten die de provincie Noord-Brabant eerder met dit POP3-programma in kennisoverdracht en andere type POP3-openstellingen hebben gesteund staan op de website van Stimulus. 

Informatiebijeenkomst over de openstelling

Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke informatie over deze openstelling? Dan nodigen wij u van harte uit om de informatiebijeenkomst op donderdag 17 maart 2022 van 15:30 tot 17:00 uur bij te wonen. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de context, inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u nuttige tips en tricks. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Klik hier om de bijeenkomst aan uw agenda toe te voegen. Klik hier om enkel de Ms teams link bij het starten van de bijeenkomst te openen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.