Regelingen piekbelasting binnenkort beschikbaar

07-05-2023
437 keer bekeken

Naar verwachting stelt het Rijk in juli twee vrijwillige beëindigingsregelingen open om een forse vermindering van stikstofneerslag te realiseren. Binnenkort komt een landelijke website beschikbaar waarmee veehouders kunnen nagaan of ze onder de doelgroep voor de regelingen vallen.

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) die, naast andere ondersteuningsmogelijkheden, onderdeel uitmaakt van de aanpak piekbelasting, is op 2 mei 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat schrijft minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, die deze regeling eerder een ‘woest aantrekkelijke regeling’ noemde, in een brief aan de Tweede Kamer. De doelgroep voor deze regeling bestaat uit ongeveer 3.000 melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders in Nederland, die landelijk gezien de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken. Om die reden kunnen zij vrijwillig gebruik maken van diverse ondersteuningsmogelijkheden om hun stikstofuitstoot fors kleiner te maken.

Naast de Lbv-plus regeling is ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) door de Europese Commissie goedgekeurd. Deze regeling is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die ook een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Daarmee biedt de Lbv-regeling uitkomst aan agrarische ondernemers die wel graag willen stoppen, maar die niet onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen.

Regionaal uitvoeringsteam

De provincie Noord-Brabant is, net als andere provincies, in gesprek met het Rijk over de uitvoering van de aanpak piekbelasters door een regionaal uitvoeringsteam. Inzet van Brabant is met ondernemers in gesprek te gaan om hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun keuzeproces. Daarnaast is het ook belangrijk dat deze regelingen mogelijkheden geven voor de legalisatie van de PAS-melders. Dat is hoognodig en een belangrijke prioriteit voor provincies.

Meer informatie: Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie | Nieuwsbericht | Aanpak Stikstof

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen