Uitvoeringsplan Biologische landbouw

10-05-2023
865 keer bekeken

Het uitvoeringsplan Biologische Landbouw beschrijft de acties van de provincie in 2023 om bij te dragen aan de doelstelling van 15% biologisch landbouwareaal in 2030.

Deze ambitie vormt een onderdeel van het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 dat in april 2022 door Provinciale Staten van Noord-Brabant is vastgesteld. Dit omdat de biologische landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgaven en provinciale beleidsambities voor een duurzame en toekomstbestendige Brabantse land- en tuinbouw.

Lees het Uitvoeringsplan Biologische Landbouw

Het plan is opgesteld met input uit gesprekken en bijeenkomsten met verschillende
extern en intern betrokkenen, zoals Brabantse biologische boeren, Bionext, het agrofood
bedrijfsleven, ZLTO, LIB en het ministerie LNV. Dit naast veelal recente WUR- en LBI-studies
en CBS-cijfers.

Achtergrond

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door de wijze
waarmee men omgaat met de natuurlijke omgeving en met principiële regels voor de
productie en verwerking. Regels zoals géén gebruik van kunstmest en chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen, aandacht voor kringlopen, dierenwelzijn en géén GMO’s.
Biologische landbouw is juridisch vastgelegd, gecertificeerd en de producten internationaal
verhandelbaar. Door de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw wordt het
gezien als een belangrijke factor in de beoogde landbouwtransitie, direct door haar hoog
integraal duurzaamheidsgehalte en indirect als inspiratiebron voor de gangbare landbouw
en voor een duurzamere levensstijl.

Biologisch in Brabant

De biologische landbouw is in Brabant qua areaal gegroeid van ca 1,1% in 2000 naar
2,7% in 2010 en 3,5% in 2021. Dit betekent dat er voor 15% in 2030 een trendbreuk
nodig is. Een enorme uitdaging maar niet onrealistisch indachtig dat Flevoland al op 14,8%
zit en Oostenrijk op circa 25%. Temeer ook omdat de aandacht voor biologisch vanuit
overheden, burgers en het bedrijfsleven (zoals HAK dat gaat omschakelen naar geheel
biologisch) nog nooit zo groot is geweest als nu. Dat veel mogelijk is blijkt ook uit het
resultaat van een expliciete Brabantse aanpak voor biologisch in 2000 – 2011 met een
meer dan verdrievoudiging van het Brabants biologisch areaal.

Meer informatie over Biologisch in Brabant

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen