Eiwittransitie in de praktijk – drie ondernemersverhalen

26-02-2024
672 keer bekeken

Kaas maken van een metalen koe en vissticks van lokale visvervangers. Of wat denk je van soja niet uit het buitenland halen, maar als alternatief lupinen van hier gebruiken? Lees in het nieuwe Brabant Magazine de verhalen van drie ondernemers die elk bijdragen aan de eiwittransitie.

Vissticks met lokale visvervangers. En kaas maken zonder een koe. Klinkende voorbeelden die al (bijna) werkelijkheid zijn. De eiwitten erin komen niet meer uit dieren, maar uit planten. Voilá: eiwittransitie, een belangrijk thema voor de provincie Noord-Brabant.

Omslag van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Eiwitten. Een belangrijk en essentieel onderdeel van onze dagelijkse voeding. Ze komen nu nog voor het grootste deel uit dierlijke bron. De laatste jaren vindt er een omslag plaats: eiwitconsumptie en -productie wordt meer plantaardig.

Die overgang noemen we de eiwittransitie. Een fenomeen dat zich de laatste jaren in Nederland steeds meer manifesteert en wordt ondersteund. Ook in Brabant. Ook door de provincie Noord-Brabant.

Fundamentele veranderingen in hele voedselketen

Nu bestaat ons voedsel uit 60% dierlijke eiwitten en 40% alternatieve (waaronder plantaardige). Landelijk is het streven om die balans om te draaien naar respectievelijk 40 en 60% in 2030. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen nodig in de hele voedselketen; zowel in de teelt, de verwerking als de consumptie van eiwitten.

De provincie wil dit stimuleren door middel van (het versnellen van) innovaties. Dat kan ondernemers helpen de economische kansen van de eiwittransitie optimaal te benutten.

In het onlangs gepubliceerde artikel in Brabant Magazine staan een drietal inspirerende ondernemersverhalen. Vegetarische Slager Jaap Korteweg uit Etten-Leur heeft een nepkoe op stal, boer Henk Kerkers uit Deurne geeft bodem én mens natuurlijke kracht, en Thijs Wullems ‘maakt’ vis in Bergen op Zoom.

Lees het artikel over de eiwittransitie in Brabant Magazine #55.

Ambitie provincie

De eiwittransitie draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Hierbij past ook het ondertekenen van de Bean Deal in 2022 door de provincie. Doel van de Bean Deal is opschaling van de Nederlandse teelt en verwerking van eiwitrijke gewassen, primair bestemd voor humane consumptie, met een focus op stikstofbindende vlinderbloemigen. Meedoen aan de Bean Deal past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van o.a. innovatie, digitalisering en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen