10-03-20 | Advies n.a.v. 58e Outbreak Management Team

11 keer bekeken 0 comments

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opgericht naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en milieusector hebben zich verenigd om mens- en diergezondheid (One Health) te beschermen en te bevorderen. 

0  Comments

Cookie settings