19-02-2020 | Herziene richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom

23 keer bekeken 0 reacties

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opgericht naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en milieusector hebben zich verenigd om mens- en diergezondheid (One Health) te beschermen en te bevorderen. 

Aangenomen wordt dat ongeveer 20% van de patiënten na een acute Q-koortsinfectie het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) ontwikkelt.

Omdat weinig artsen in aanraking komen met patiënten met QVS, is de kennis van zorgverleners over QVS veelal beperkt. In 2012 verscheen de ‘Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ met daarin de kaders voor het vaststellen van de diagnose ‘Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS. Inmiddels zijn meerdere onderzoeksgegevens over QVS gepubliceerd en is er in de praktijk veel kennis en ervaring opgedaan. Het was dan ook noodzakelijk de eerdere richtlijn te herzien.

Bron en lees verder: ntvg

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen