Netwerk Goed Boeren

Het netwerk Goed Boeren bestaat uit 10 innoverende bedrijven in de agrarische sector die samen werken aan de hoognodige vernieuwing en verduurzaming van de sector. Dit doen zij door nieuwe stappen te zetten in hun eigen bedrijf en door collega-boeren die een omslag willen maken in hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Daarnaast adviseert het netwerk overheden over de vernieuwing van de sector. Zo draagt het netwerk bij aan de gewenste transitie richting een maatschappelijk verantwoorde en duurzame agrarische sector. Het netwerk wordt ondersteund door FoodUp Brabant en de Brabantse Milieufederatie.

De boeren in het netwerk werken op uiteenlopende manieren aan de vernieuwing van de sector, onder andere door het sluiten van kringlopen en goed bodembeheer. Daarnaast zijn er boeren in het netwerk die veel ervaring hebben met het vermarkten van hun eigen producten, het zoeken van nieuwe relaties met burgers en nieuwe vormen van financiering. Laat je inspireren door wat er allemaal mogelijk is.

Misschien heb je al stappen ondernomen en wil je jouw kennis en ervaring delen? Naast de vaste kern van de 10 boeren willen we een los netwerk creëren waarin kennis en ervaring makkelijk uitgewisseld kunnen worden tussen boeren die aan de slag zijn of aan de slag willen met het innoveren van hun bedrijfsvoering.

Updates

Cookie-instellingen