Minidocumentaires tonen impact Agri meets Design

18-11-2019
0 reacties

Agri meets Design bundelt boerenverstand en creatieve denkkracht in de zoektocht naar antwoorden op de vragen van morgen. Deze match tussen boer en designer zorgt voor een fundamenteel andere kijk op de meest weerbarstige problemen in de food- en agrisector. De verschillende werelden versterken elkaar en komen samen tot vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen in onze voedselproductie.

Agri meets Design is een on- en offline platform dat boer en burger inspireert. Agri meets Design werd in 2013 geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, FoodUp Brabant, ZLTO en Food Cabinet. Nu is Agri Meets Design een samenwerking van FoodUp Brabant (onderdeel van de provincie Noord-Brabant) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

“De match tussen boer en designer
brengt een verrassend frisse kijk
en helpt een brug te bouwen tussen
boer, burger en bedrijfsleven.”

 

Updates
 

De drie minidocumentaires die STUDIO Agri meets Design vertoonde op de Dutch Design week zijn nu online te zien. De video’s werden gemaakt in het kader van het zevenjarig bestaan van Agri meets Design.

De minidocu’s geven tezamen een inkijkje in enkele meerjarige trajecten waarin boeren met designers samenwerkten aan een duurzamer voedselsysteem. Ze laten de samenwerking zien vanuit de verschillende perspectieven: van boeren, ontwerpers, beleidsmakers, bedrijfsleven en belangenorganisaties. En laten daarmee de impact zien voor deelnemers en het transitieproces.

De Melksalon. 

 

Open Source-boerderij

 

Het Foodlab met Peelpaté en Botanic Bites.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen