Minidocumentaires over ontwerpdenken

22-12-2020
0 reacties

Agri meets Design bundelt boerenverstand en creatieve denkkracht in de zoektocht naar antwoorden op de vragen van morgen. Deze match tussen boer en designer zorgt voor een fundamenteel andere kijk op de meest weerbarstige problemen in de food- en agrisector. De verschillende werelden versterken elkaar en komen samen tot vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen in onze voedselproductie.

Agri meets Design is een on- en offline platform dat boer en burger inspireert. Agri meets Design werd in 2013 geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, FoodUp Brabant, ZLTO en Food Cabinet. Nu is Agri Meets Design een samenwerking van FoodUp Brabant (onderdeel van de provincie Noord-Brabant) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

“De match tussen boer en designer
brengt een verrassend frisse kijk
en helpt een brug te bouwen tussen
boer, burger en bedrijfsleven.”

 

Updates
 

2020 was een goed jaar voor bezinning. In een reeks van 3 mini-documentaires duikt Agri Meets Design diep in de rol én impact van ontwerp(denken).

Agri meets Design gelooft in de bijdrage van ontwerp in de transitie naar een toekomstig voedselsysteem. De afgelopen jaren behaalden we met deze werkwijze veel resultaten en lichtten we met veel plezier inspirerende voorbeelden uit. Hoog tijd om de werkwijze eens onder de loep te nemen!

We spraken met Frederike Praasterink, lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool. En met Sietske Klooster, systemic designer, bekend van De MelkSalon.
(De derde documentaire volgt later, deze is vertraagd door covid-19).

Bekijk deze beschouwingen en ontdek de bijzondere kenmerken van samenwerking tussen boeren en ontwerpers, agrifood en creatieve industrie.

Door boeren en ontwerpers te koppelen worden keer op keer verrassende producten, uitingen en oplossingen gecreëerd. Dit geldt zowel bij projecten die we zelf initiëren als bij andere inspirerende projecten.

In 2020 spreken we een aantal experts over de rol van ontwerp in de transitie naar toekomstige voedselsystemen. Hun beschouwingen helpen ons de toegevoegde waarde van ontwerp(denken) beter begrijpen.

De macht van verbeeldingskracht

Een diepte-interview met Frederike Praasterink, lector aan de HAS Hogeschool.

Ontrafelen van transitieprocessen

Een diepte-interview met Sietske Klooster, embodied systemic designer en oprichter van De MelkSalon.

Agri Meets Design

Agri meets Design bundelt boerenverstand en creatieve denkkracht in de zoektocht naar antwoorden op de vragen van morgen. Deze match tussen boer en designer zorgt voor een fundamenteel andere kijk op de meest weerbarstige problemen in de food- en agrisector. De verschillende werelden versterken elkaar en komen samen tot vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen in onze voedselproductie.

Agri meets Design is een on- en offline platform dat boer en burger inspireert. Agri meets Design werd in 2013 geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, FoodUp Brabant, ZLTO en Food Cabinet. Nu is Agri Meets Design een samenwerking van FoodUp Brabant (onderdeel van de provincie Noord-Brabant) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen