Beet

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Daarom hebben Kennispact MBO Brabant (samenwerkingsnetwerk MBO’s in Noord-Brabant), HAS Hogeschool, ZLTO en FoodUp Brabant (namens de provincie Noord-Brabant) de handen ineengeslagen. Dit doen ze onder de naam Beet: Brabant Eet.

Doel is om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zodanig te versterken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de voedseltransitie. Vanuit FoodUp Brabant dragen wij hieraan bij via kennisdeling en door het verbinden van ondernemersvragen aan het onderwijs.   

Updates

Cookie-instellingen