‘Lichtgroene mensen moet je het gemakkelijk maken’

02-07-2019
0 reacties

Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die mensen gedeeld eigenaar maakt van een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf: een Herenboerderij. Hun coöperatie heeft een boer in dienst die verantwoordelijk is voor de productie van voedsel en het beheer van het land. De tweehonderd huishoudens, goed voor ongeveer vijfhonderd monden, delen met elkaar de kosten en alle opbrengsten. 

Behalve aardappelen, groenten, fruit, kruiden en vlees van eigen land, oogsten de Herenboeren ook een gezondere bodem, meer biodiversiteit, nieuwe vrienden en veel gemeenschapszin. Zo ontplooien ze activiteiten voor kinderen, wisselen ze recepten uit, helpen op het land of verzorgen rondleidingen.  

Nederland telt inmiddels 8 Herenboerderijen, waarvan 4 in Brabant en minstens 20 initiatieven in oprichting. 

De Brabantse Herenboerderijen:

Steeds meer Nederlanders hebben interesse in het gedeeld eigenaar zijn van zo’n coöperatieve boerderij die in hun dagelijkse voedsel voorziet. FoodUp Brabant (onderdeel van de provincie Noord-Brabant) is partner van Herenboeren en helpt Herenboeren Brabant mee opschalen.

Updates

Verstopt achter het kleine groepje zeer betrokken ‘donkergroene’ mensen, zit een heel grote ‘lichtgroene’ groep die de weg naar een voedselinitiatief niet weet te vinden. Zij zijn wel te bereiken, ontdekte Iris van der Meer tijdens haar stage bij FoodUp Brabant.

Je hebt enorm veel sympathie voor die ene zorgboerderij of lokale moestuin, maar weken na de eerste kennismaking met dit voedselinitiatief heb je er nog steeds geen voet over de drempel gezet. Herkenbaar? Er is een grote groep (‘lichtgroene’) mensen die duurzaam voedsel op zich wel belangrijk vindt, maar er niet elke zaterdag voor naar een boerderij wil fietsen. Hoe komt dat? Welke behoeften hebben deze mensen en wanneer gaan ze wel die drempel over?

Deze vragen stelde stagiaire Iris van der Meer zichzelf bij haar stageopdracht. Iris, die met deze opdracht afstudeerde bij Business Innovation aan Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch, kwam bij FoodUp! met een open, creatieve blik.

Bouwstenen voor voedselinitiatief

Iris ging voor haar onderzoek met allerlei mensen in gesprek om antwoorden te vinden op die vragen. Het resultaat zijn tien bouwstenen die voedselcoöperaties kunnen gebruiken om een grotere doelgroep aan zich te binden (zie onderstaand document). Het gaat bijvoorbeeld over het kiezen van de juiste locatie; met name van belang om blijvend veel mensen te kunnen bereiken. Een ander punt is het zoeken naar andere verdienmodellen dan alleen het samen aanbieden van voedsel, zoals kooklessen of het verbinden met culturele activiteiten.

Verlies de ‘donkergroenen’ niet

“Ik denk dat veel meer mensen mee zouden willen doen, maar dan moeten dit soorten initiatieven wel meer aan hun wensen en behoeftes worden aangepast”, concludeert Iris. Haar bouwstenen bieden hiervoor een handvat.

Bestaande voedselinitiatieven moeten daarbij wel goed bedenken wat hun bestaansrecht is en welke doelgroep of -groepen zij willen bedienen. Neem thuisbezorgen: veel ‘donkergroene’ leden van bestaande voedselcoöperaties vinden dat daarmee de betrokkenheid te veel afneemt, waardoor je hen – en daarmee mogelijk het draagvlak voor het totale initiatief – kwijtraakt. Bij het starten van nieuwe voedselcoöperaties heb je de kans om een afweging te maken of en zo ja hoe je de verschillende doelgroepen wil bedienen. Het is verstandig als je daarbij verschillende businessmodellen de revue laat passeren.

Meer bewust

Afgelopen week heeft Iris op verschillende plekken haar onderzoek gepresenteerd. Mensen vinden het leuk dat een relatieve buitenstaander meedenkt om te komen tot nieuwe concepten. Van verschillende kanten is al belangstelling getoond om met haar bouwstenen aan de gang te gaan. Ook Iris zelf is zich meer bewust geworden van de waarde van voedsel. “Ik wil nu nog beter weten waar mijn eten vandaan komt en wat ermee is gebeurd. In dat opzicht was dit project ook echt een verrijking voor mijzelf.”

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

Cookie-instellingen