Avans studenten ontwikkelen toeristisch concept voor ondernemers Reusel-Zuid

30-01-2021
0 reacties

Samen met jongeren de toekomst vormgeven, dat is wat FoodUp Brabant graag wil doen. Daarom werken wij op veel terreinen samen met Brabantse onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties aan vraagstukken op het gebied van voedsel. 

We organiseren gesprekken met jongeren (Agrifoodtalks), bijeenkomsten gericht op bewustwording (Met de Boer op Toer, Agri Meets Design) en werken samen met het BAJK aan hun jaarprogramma. Daarnaast werken we samen met onderwijsinstellingen aan bewustwording van jongeren via voedseleducatieprojecten (samen met de regio’s Greenport Venlo, Noordoost-Brabant en Foodvalley, de Nieuwste School) en verbinden we ondernemersvragen aan het onderwijs (Urban Living Lab Breda, AgriFood Innovation Makers, nieuwe verdienmodellen voor boeren). We werken samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aan Talentontwikkeling van (young) professionals. En we hebben altijd stagiairs die binnen ons team werken aan vernieuwende projecten, zoals Boer aan Tafel.

Updates

Studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool hebben de afgelopen 20 weken gewerkt aan een toeristisch concept voor het buitengebied van Reusel-Zuid. FoodUp Brabant was opdrachtgever. Zij deed dit in samenspraak met een aantal ondernemers en bewoners uit het buitengebied.

FoodUp Brabant was opdrachtgever vanuit haar rol om boeren en burgers met elkaar te verbinden en om te werken aan nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers. 

Buitengebied Reusel-Zuid

Op basis van de kansen voor het buitengebied van Reusel-Zuid, wensen en behoeften van de doelgroep (gezinnen met jonge kinderen en 50-plussers) zijn studenten Shady van Delft, Lotte van Ham, Tessa Hornikx en Romy Ruijtenberg vanuit het Bedrijfskundig Adviesbureau van Avans Hogeschool aan de slag gegaan met deze opdracht. Lotte: “Het buitengebied Reusel-Zuid heeft veel innovatieve bedrijven en cultuurhistorische elementen. Wij zagen daarin mogelijkheden om het toerisme in het gebied te verhogen. Maar de vraag was natuurlijk hoe en op welke manier deze elementen daarbij ingezet kunnen worden.” 

Innovatieve bedrijven

Allereerst hebben de studenten, samen met een aantal bewoners en ondernemers uit het gebied, gebrainstormd over welke elementen ingezet kunnen worden om het toerisme te verhogen. Hieruit kwam een hele lijst van cultuurhistorische elementen en innovatieve (agrarische) bedrijven, denk aan Van den Borne Aardappelen / het praktijkcentrum voor precisielandbouw waarmee FoodUp Brabant het Frietje Precies heeft ontwikkeld. Ook is er tijdens deze sessie nagedacht waarom het toerisme in dit gebied momenteel nog beperkt is. Conclusie: het gebied is relatief onbekend en potentiële bezoekers weten niet wat er allemaal in het gebied te doen is. Tijdens een tweede brainstormsessie is nagedacht over de vraag hoe de waardevolle elementen uit het gebied ingezet kunnen worden om het toerisme te verhogen. Hieruit is het concept ‘De Smokkelaarsroute van buitengebied Reusel-Zuid’ ontstaan. 

Smokkelaarsroute

Lotte: “De Smokkelaarsroute is een interactieve route die bezoekers van buitengebied Reusel-Zuid te voet of per fiets kunnen afleggen. De route is te volgens via een fysieke routekaart of via een app. Op de route zijn verschillende bedrijven, cultuurhistorische elementen en horecagelegenheden aangegeven die op de route liggen. Bij deze elementen kunnen de bezoekers vragen, opdrachten en/of informatie vinden over het desbetreffende element. Op deze manier krijgen bezoekers op een leuke en interactieve manier informatie over het buitengebied Reusel-Zuid.” 

Vertrekpunt voor ondernemers

Het concept van de studenten (zie ook bijgevoegde poster) zal door de ondernemers uit Reusel-Zuid worden gebruikt als vertrekpunt om het toerisme in het gebied verder te vergroten. 
 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.