2.000 Brabantse telers leren over precisielandbouw

08-12-2023
0 reacties

De provincie ondersteunt de oprichting van een onderwijsplatform voor digitalisering, data-gebruik en precisielandbouw in de akker- en tuinbouw. Met steun van de provincie kunnen 2.000 Brabantse telers een jaar lang 20 modules van de Smart Farming Academy volgen.

VDBorne Campus is initiatiefnemer van het platform in samenwerking met BodemUp en de onderwijsinstellingen HAS, Curio en Yuverta.

De Smart Farming Academy speelt in op verschillende behoeften onder akker- en tuinbouwers. Op het eerste niveau speelt de vraag bij telers wat ze aan moeten met alle data die ze nu al verzamelen.

Hoe verzamelt een teler data gestructureerd en hoe past hij die toe in het eigen bedrijf? De volgende stap is hoe telers duurzamer kunnen werken en een grotere opbrengst behalen met precisielandbouw.

Op het derde niveau leert de teler keuzes maken tussen de vele mogelijk teeltmaatregelen. En ten slotte is er behoefte om als teler te leren samenwerken met andere belanghebbenden in een gebied. Data en precisielandbouw zijn belangrijk om afspraken met partners in een gebied te borgen.

Kennis en kunde

“Innovatie in de landbouw is een van de speerpunten van ons beleid,” aldus gedeputeerde Marc Oudenhoven. “In veel sectoren zie je dat tien a vijftien procent van de ondernemers voorloper zijn in innovatie. Die voorlopers hebben laten zien dat het toepassen van data en precisielandbouw enorm veel voor hun bedrijf oplevert. Die kennis en kunde willen we breder verspreiden onder alle akker- en tuinbouwers in Brabant.”

Campus

De VDBorne Campus is voortgekomen uit de jarenlange inzet van Van de Borne Aardappelen op innovatie. Dit bedrijf is een pionier op het gebied van data en precisielandbouw en is inmiddels met haar campus uitgegroeid tot een kenniscentrum van formaat in Noordwest-Europa. Voor het onderwijsplatform Smart Farming Academy werkt VDBorne Campus samen met het reguliere beroepsonderwijs van vmbo tot en met hbo: Yuverta, Curio en HAS.

Daarnaast werkt het samen met BodemUp, een samenwerkingsverband van provincie, Brabantse waterschappen, ZLTO en BAJK. BodemUp heeft als doel om de bodemkwaliteit en waterkwaliteit in Brabant te verbeteren en het rendement op percelen te optimaliseren. BodemUp heeft een groot netwerk onder akker- en tuinbouwers en zal haar netwerk stimuleren om deel te nemen aan het platform.

E-learning

Het onderwijs zal bestaan uit e-learning via verschillende modules. Die modules zijn specifiek gemaakt voor deze doelgroep met nadruk op ‘snel snappen’ en praktische toepasbaarheid. De modules hebben een focus op de rol van techniek, data, AI en software om slimmer aan doelen te werken. De ‘snel snappen’ opzet zorgt ervoor dat collega onderwijsplatformen en instellingen deze modules onderdeel kunnen laten zijn voor eigen leerlijnen. In de modules zitten video’s, podcasts en zelftesten. Naast e-learning zijn er ook enkele bijeenkomsten. De provincie verleent een subsidie van bijna € 199.201,- voor de Smart Farming Academy voor de periode 2023 tot en met 2025.

Ambitie Provincie

De Smart Farming Academy draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Smart Farming Academy past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen