Provincie verstrekt subsidie aan Voedselonderwijsproject Keukenkanjers

15-07-2021
0 reacties

Na de Tweede Wereldoorlog is het beleid er op gericht geweest om voldoende voedsel van goede kwaliteit voor een lage prijs te produceren. Dit is goed gelukt. Keerzijde van het verhaal is onder andere dat er steeds minder mensen een directe relatie hebben met onze voedselproductie. Ons eten wordt veelal geproduceerd in lange voedselketens die voor de consument vaak bestaan uit anonieme partijen. Hierdoor is de afstand tussen boer en consument steeds groter geworden.

Vanuit FoodUp Brabant willen we samen met boeren, burgers en andere partijen uit de keten, komen tot een herwaardering van ons voedsel. Dit doen we door bijvoorbeeld samen op zoek te gaan naar een voedselketen waar iedereen trots op kan zijn (FoodUp Academie) en het organiseren van ontmoetingen met voedselveranderaars (FoodUp Transitietafel). Daarnaast starten we zelf projecten en werken we met mensen en partijen samen die ook bezig zijn om de verbinding tussen boer en burger te versterken (zoals Agri Meets Design, lokaal toneel ‘Iets met Boeren’,  Henri’s Escaperoom, voedseleducatie en korte ketenprojecten zoals Herenboeren). Bij elk project kijken we of we jongeren en het onderwijs een rol kunnen geven.

Updates

Om voedseleducatie structureel in het basisonderwijs te verankeren, heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 150.000 verstrekt aan de regio Noordoost Brabant. In het project Keukenkanjers, o.a. begeleid door het provinciale team FoodUp Brabant, wordt een landelijk handboek ontwikkeld.

Keukenkanjers is een onderwijsmodule over voedsel voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Tijdens de lessen komen vragen als “Hoe komen de wortels, spruitjes en karbonaadjes op mijn bord? En hoe zorg ik ervoor dat er geen eten in de vuilnisbak verdwijnt?” Ook gaan de kinderen zelf koken.

Regiodeal Noordoost Brabant

Het project maakt deel uit van de regiodeal Noordoost Brabant. In deze regiodeal werken regio, provincie en Rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan een beweging die leidt tot verbinding en versnelling van kansen en mogelijkheden voor inwoners en bedrijven in de regio. De ambities in de regiodeal zijn samengevat in drie pijlers: Goed leven, fijn wonen, en anders werken.

Voedselonderwijs

Het project Voedseleducatie is één van de projecten uit de pijler goed leven. Doel van dit project is om het voedselbewustzijn van leerlingen op basisscholen in de groepen 5 tot en met 8 te vergroten. Hiervoor wordt aan de hand van een pilot op drie scholen in de regio Noordoost Brabant een format (handboek) ontwikkeld en getest. De leerlingen bezoeken daarbij een agrariër, gaan zelf koken op locatie en krijgen op interactieve manier les over de waarde van voeding. Na de pilot volgt een verdere opschaling op meerdere locaties, waarbij ten minste acht basisscholen in de regio Noordoost Brabant worden bereikt. Daarna volgt opschaling naar alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant waarbij elf scholen deelnemen en wordt gekeken op welke manier Keukenkanjers in het landelijk onderwijsaanbod kan worden opgenomen.

Contentpartners van dit project zijn Kokkelli, Smaakcentrum en Smaaklessen.

Bewustwording en waardering

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel onderstreept het belang van goed voedselonderwijs op de basisschool: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met leren om de juiste keuzes te maken bij het kopen en eten van voedsel. Keuzes die een positief effect hebben op je gezondheid maar ook op natuur en milieu. Daarom is het goed dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van die verantwoorde keuzes. Door te weten hoe producten op je bord komen, krijg je ook meer waardering voor wat je eet.”

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.