Column Angelique Hermens

10-09-2021
0 reacties

Angelique Hermens is programmaleider Transitie Buitengebied in de gemeente Sint Anthonis. Lees haar column over het Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis 'Prettig leven, nu en in de toekomst!' en de relatie met de unieke theatervoorstelling 'Iets met Boeren'.

Iets met Boeren...

Zo’n 3 jaar geleden zijn we in de gemeente Sint Anthonis begonnen met het UP, het Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis: “Prettig leven, nu en in de toekomst!”. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de transitie van het buitengebied. Met het UP werden we als medewerkers van de gemeente uitgedaagd om deze transitie te versnellen; nieuwe natuur, een toekomstbestendige landbouw, nieuwe economische activiteiten, meer biodiversiteit, verbeteren bodemstructuur, gezondere lucht, een mooi gebied om in te wonen, te werken en te recreëren. Kortom: een gezond, leefbaar en aantrekkelijk buitengebied.

We organiseerden inspiratiebijeenkomsten, ontwikkelden stimuleringsmaatregelen, pakten thema’s en vraagstukken integraal op en leverden maatwerk. Maar zo’n proces doe je niet alleen als gemeente. Dus gingen we actief het gesprek aan. Er ontstonden mooie verbindingen en creatieve oplossingen. Er ontstond een nieuwe aanpak: de #methodeSintAnthonis.

Een mooi voorbeeld vind ik de keukentafelgesprekken waarbij we aan tafel naast de ondernemer praten over toekomstige bedrijfsontwikkelingen, de mogelijkheden, kansen, maar ook over knelpunten. Niet als vergunningverlener of handhaver, maar als een partner die stimuleert en meedenkt. Door ons op die manier op te stellen ontstond een andere verstandhouding en dat geeft vertrouwen in elkaar. We merken dat dit gewaardeerd wordt. Dat geeft ons als medewerkers veel energie.   

De aanpak bleef niet onopgemerkt. Samen met een collega van gemeente Reusel-de Mierden werd ik uitgenodigd door Foodup Brabant. Foodup Brabant is een onderdeel van de provincie dat zich bezig houdt met vernieuwing van het voedselsysteem. We werden gevraagd mee te denken om op een creatieve manier de actuele problematiek van de veranderende landbouw voor het voetlicht te brengen. Dit met als doel om boeren en niet- boeren dichter bij elkaar te brengen. Beide gemeenten streven naar een goede balans in het buitengebied. We hebben een hoge vee-dichtheid en staan bekend als voorlopers in de transitie van het platteland.

Ik kan me nog herinneren dat we voor de eerste keer bij elkaar zaten om van gedachten te wisselen over hoe we aan de vraag van de provincie invulling wilden geven. Het was en is voor mij heel bijzonder om hiervan onderdeel te mogen zijn. Ik kwam los van de traditionele rol als ambtenaar waar we veel werken met wettelijke kaders, visies en dergelijke. Ik was opeens onderdeel van een creatief proces. Ik mocht vrij denken. Dat paste precies bij waar we in het UP naar streven.

Dit alles heeft geleid tot een unieke voorstelling. De voorstelling is gemaakt met als doel om met elkaar in gesprek te gaan: boeren, burgers en buitenlui. Gewoon om elkaar beter te leren begrijpen. Om dichter bij elkaar te komen. Zodat we samen verdere stappen kunnen zetten. De voorstelling is extra speciaal omdat die is toegespitst op de situatie in Sint Anthonis en wordt gespeeld door spelers uit de onze eigen gemeente; boeren, burgers en buitenlui.

Eigenlijk is dit het UP in een notendop. Gewoon, iets met boeren...

Ik hoop jullie bij de voorstelling te zien.
 

Angelique Hermens
Programmaleider Transitie Buitengebied Sint Anthonis

 

Bron artikel: www.sintanthonis.nl/buitengebied
Hier kun je ook meer lezen over de transitie van het buitengebied van Sint Anthonis en je aanmelden voor de nieuwsbrief buitengebied Sint Anthonis.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen